hrenVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrenVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
14 prosinca, 2020

Day

Primjetit ćete da VSS ima nove web stranice ! Potpuno redizajnirane, u novim bojama, s novim logom. Uskoro puno više materijala, slika, videa, itd…
Read More
Sigurnost i zaštita na radu izuzetno su bitni za svako poslovanje, a smatraju se pravnom i socijalnom obvezom bilo koje organizacije. Sigurnost i zaštita na radu presudni su čimbenici svake organizacije. To može uvelike pridonijeti cjelokupnoj reputaciji organizacije, kao i društveno odgovornom poslovanju organizacije. Sigurnost i zaštita na radu neophodan su faktor organizacijama na sljedeće...
Read More
Visoka Škola Za Sigurnost (VSS) nastavlja tradiciju obrazovanja inženjera sigurnosti dugu 50 godina kao dio Swiss School of Business and Management Geneva. Visoka Škola Za Sigurnost u 2020 g. je postala dio SSBM Geneva i na taj način otvorila nove perspektive, globalnu povezanost i dodatne mogućnosti za sadašnje, buduće te bivše studente. U sklopu SSBM...
Read More