hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
16 travnja, 2021

Day

Međunarodno priznati predavači garancija su kvalitete VSS-a U želji za postizanjem visoke kvalitativne razine nastavnih programa, a po uzoru na švicarske standarde obrazovne izvrsnosti, ponosni smo što na VSS-u predaju eminentni i međunarodno priznati predavači i stručnjaci. Studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti započeli su s pohađanjem nastave Međunarodnog i europskog prava sigurnosti koje predaje...
Read More