hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
1 prosinca, 2021

Day

Profesor Visoke škole za sigurnost Darko Palačić odgovara na pitanja i daje savjet studentima nakon završetka studija 1. Koje predmete predajete na VSS-u te koje je Vaše područje specijalizacije? Na preddiplomskom studiju predajem kolegije Uvod u studije sigurnosti, Upravljanje rizicima, Menadžment sigurnosti i Sustavi upravljanja sigurnošću, dok na diplomskom studiju predajem kolegij Procjena rizika i...
Read More
Visoka škola za sigurnost održala je programe stručnog osposobljavanja za zaposlenike GP Krk GP Krk je jedna od najznačajnijih hrvatskih građevinskih tvrtki. Preko 50 zaposlenika prošlo je obuku stručnog osposobljavanja i to za rukovoditelje damperom, motornom pilom, cirkularom, mosnom dizalicom, vibronabijačem, signalist-vezač tereta. Stručno osposobljavanje provedeno je u skladu s nastavnim planom i programom Visoke...
Read More