hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
27 srpnja, 2023

Day

Zaštita od požara je od vitalne važnosti za društvo. Požari mogu prouzročiti velike materijalne štete, ozljede i gubitak života. Pravilna prevencija i brza intervencija vatrogasaca mogu značajno smanjiti posljedice požara. Osim toga, vatrogasci igraju ključnu ulogu u educiranju javnosti o mjerama sigurnosti koje se mogu poduzeti kako bi se smanjio rizik od požara u domovima,...
Read More