hrenVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrenVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

doc. dr. sc. Stjepan Domjančić

doc. dr. sc. Stjepan Domjančić

Doc. dr. sc. Stjepan Domjančić, diplomirani je politolog koji je završio studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na istom je fakultetu magistrirao te doktorirao. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost) i znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Usavršavao se na brojnim znanstveno-obrazovnim institucijama u inozemstvu, kao što su The George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen; National Defence University, Peking; Univerzitet odbrane, Beograd; European Security and Defence College, Beč; The Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School, Monterey; NATO School Oberammergau i dr.

U Ministarstvu obrane radio je na poslovima vezanima uz vojno obrazovanje, strateško upravljanje i planiranje, međunarodnu suradnju te upravljanje ljudskim resursima.

Redovito predaje na najvišim razinama vojnog obrazovanja te na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga. Povremeni je gostujući predavač na više obrazovnih i znanstvenih institucija te u okviru međunarodnih organizacija u zemlji i inozemstvu.

Sudjelovao je u radu dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova i seminara u zemlji i inozemstvu iz područja obrambene i sigurnosne politike, civilno-vojnih odnosa, kriznog upravljanja, vojne diplomacije i upravljanja ljudskim resursima. Objavio je knjigu pod naslovom Civilno-vojni odnosi i tranzicija: latinskoameričke i postkomunističke europske tranzicije  te više znanstvenih i stručnih radova.

Obavljao je niz dužnosti povezanih s međunarodnom akademskom suradnjom te je stalni član Executive Academic Boarda European Security and Defence Collegea.

Pri Visokoj školi za sigurnost predaje Zaštitu i spašavanje.

 

MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA: 295215

IZDVOJENA ZNANSTVENA/STRUČNA DJELA:

Domjančić, S. & Gracin, D. (2016) kako promišljati strategiju u području sigurnosti i obrane?. Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, XIX (37), 101-119.

Zgurić, B., Kos-Stanišić, L. & Domjančić, S. (2015) Comparison of Croatian foreign policy towards Latin America and Middle East (2001-2012). European Studies, 1 (1), 5-28.

Domjančić, S. (2015) Civilno-vojni odnosi i tranzicija. Latinsko- američke i postkomunističke europske tranzicije. Knjiga. Zagreb, Despot-Infinitus.

Domjančić, S. (2012) Kako se u Hrvatskoj upravlja obranom?. Političke analize, 3 (12), 38-43.

Domjančić, S. (2012) ratovanje u 21. Stoljeću – postmoderna ili povratak u 19. stoljeće. Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 15 (2(30)), 101-112.