hrenVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrenVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

Ivana Roksa, dipl.kem.ing., univ.spec.oecoing.

Ivana Roksa, dipl.kem.ing., univ.spec.oecoing.

Ivana Roksa, diplomirani kemijski inženjer, sveučilišni specijalist ekoinženjerstva; voditelj Odjela za kemijsku tehnologiju, Lead auditor sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem i interni auditor sustav upravljanja energijom.

Organizira i nadzire rad pogona za kemijsku pripremu vode i postrojenja za obradu otpadnih voda, vodi poslove vezane za zaštitu okoliša i sustave upravljanja, sudjeluje na projektima izgradnje u energetskim postrojenjima te ima predavačkog iskustva u području zaštite okoliša i kemijske pripreme vode.

Predsjednik je studijskog odbora C3 Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – HRO CIGRÉ: Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš i član Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka. Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja zaštite okoliša te koautor udžbenika “Sustav zaštite okoliša“.

Pri Visokoj školi za sigurnost predaje na kolegijima iz domene Zaštite okoliša.