hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.

Marijana Leontić

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.,
smjer Kemijsko-tehnološki procesi. Završen program
dopunskog pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog
obrazovanja. Stručnjak zaštite na radu, stručnjak zaštite okoliša,
te stručnjak za obavljanje poslova provjere ispravnosti i
funkcionalnosti stablinih sustava zaštite od požara.
Osposobljenost iz područja osnovnih andragoških znanja.
Više od 20 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite na
radu, zaštite od požara i zaštite okoliša kao viši stručni suradnik,
te voditelj ispitnog akreditiranog laboratorija za područje
imisija i emisija. Osposobljena kao interni auditor sustava
upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN 17 025. Preko 5 godine
radnog iskustva na poslovima organizacije i vođenju poslova zaštite
okoliša. Autor je većeg broja stručnih radova iz područja zaštite
na radu, te koautor znanstvenog rada u sklopu provedbe
Interreg programa.

Pri Visokoj školi za sigurnost predaje Sustave upravljanja kvalitetom, Normativi i osiguranje kvalitete.