hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.

Marijana Leontić

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.,
smjer Kemijsko-tehnološki procesi. Završen program
dopunskog pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog
obrazovanja. Stručnjak zaštite na radu, stručnjak zaštite okoliša,
te stručnjak za obavljanje poslova provjere ispravnosti i
funkcionalnosti stablinih sustava zaštite od požara.
Osposobljenost iz područja osnovnih andragoških znanja.
Više od 20 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite na
radu, zaštite od požara i zaštite okoliša kao viši stručni suradnik,
te voditelj ispitnog akreditiranog laboratorija za područje
imisija i emisija. Osposobljena kao interni auditor sustava
upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN 17 025. Preko 5 godine
radnog iskustva na poslovima organizacije i vođenju poslova zaštite
okoliša. Autor je većeg broja stručnih radova iz područja zaštite
na radu, te koautor znanstvenog rada u sklopu provedbe
Interreg programa.

Pri Visokoj školi za sigurnost predaje Sustave upravljanja kvalitetom, Normativi i osiguranje kvalitete.