Skip available courses

Available courses

Lozinka za upis kolegija je I15/16Zg i vrijedi samo za studente koji kolegij slušaju u akademskoj godini 2015./2016.

Kolegij će upoznati studente s primjenom i funkcijom informacijske tehnologije, kao i omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina o ulozi informacija kao osnovnih uvjeta za uspješan rad te oblicima primjene informacijske tehnologije za upravljanje znanjem i procesima rada. Cilj teorijskih znanja je pridonijeti razumijevanju suvremenih informacijskih tehnologija, dok je praktičan rad usmjeren na ovladavanje konkretnih tehnika primjene računala, programa za uredsko poslovanje i računalnih mreža. Studenti upoznaju programske alate, programska rješenja i način njihove primjene u svakodnevnom radu, čime se usvajaju specificna znanja i vještine potrebne za njihov rad.

Lozinka za upis kolegija je MS16/17Zg i vrijedi samo za studente koji kolegij slušaju u akademskoj godini 2016./2017.

Kolegij će upoznati studente sa znanjima i vještinama o suvremenom menadžmentu i poduzetništvu, širinom i složenošću problematike u području menadžmenta sigurnosti, potaknuti sposobnost timskog i organizacijskog rada, analitičkog zaključivanja i odlučivanja te uspješnom primjenom stečenih znanja u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, a nakon položenog završnog ispita, studenti će moći prepoznati i razumjeti problematiku menadžmenta sigurnosti, pronaći, prepoznati i osmisliti moguća rješenja za unaprjeđenje menadžmenta sigurnosti u praksi.

Lozinka za upis kolegija je AS14/15Zg

Zadatak kolegija je upoznati studente s temeljnim načelima zaštite imovine i osoba pomoću elektronskih sustava zaštite - alarmnih sustava. Nadalje, upoznati studente s osnovnim vrstama alarmnih sustava, ulogom inženjera sigurnosti u prosudbi ugroženosti odnosno rizika, izradom sigurnosnog elaborata, definiranjem projektnog zadatka, projektiranjem, izvođenjem, atestiranjem te korištenjem tih sustava u zaštiti imovine i osoba gospodarskih i drugih subjekata. Nakon odslušanog kolegija i uspješno položenog ispita student stječe osnovna znanja o temeljnim načelima zaštite imovine i osoba pomoću elektronskih sustava tehničke zaštite - alarmnih sustava, njihovom primjenom u praksi te utjecajem tih sustava na smanjenje rizika, a time u svezi i na premije osiguranja. Studenti su upoznati s osnovnim alarmnim sustavima te korištenjem tih sustava u zaštiti imovine i osoba. Kao inženjeri sigurnosti mogu sudjelovati u izradi prosudbe ugroženosti odnosno rizika, izradi sigurnosnog elaborata, definiranju projektnog zadatka.

Lozinka za upis kolegija je SIS15/16Zg 

Kolegij će upoznati studente s koncepcijom zaštite informacijskih sustava i metodama za prevenciju mogućih prijetnji i detekciju rizika, obnovu podataka, programa i ukupne funkcionalnosti sustava nakon gubitka informacija te međunarodnim standardom ISO/IEC 27001:2013. Zadatak kolegija je upoznati studente s: identifikacijom čimbenika koji određuju vrijednost informacijskih sustava, prepoznavanjem opasnosti i utjecaja negativnih čimbenika na informacijske sustave, primjenom principa zaštite, kontrole i nadzora sigurnosti informacijskih sustava. Kroz izradu seminarskog rada studenti će na studiji slučaja iz prakse primijeniti stečena znanja na kolegiju. Nakon položenog ispita studenti će moći prepoznati opasnosti i organizirati provođenje mjera sigurnosti informacijskih sustava.