hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

SEMINAR: Balanced Scorecard sustav: povezivanje strategija s akcijama (dr. sc. Ivica Katavić)

26 siječnja, 2024 @ 9:00 am - 5:00 pm UTC+0
Loading Događanja

Balanced Scorecard sustav
Balanced Scorecard (BSC) je integrirani sustav strateškog planiranja i upravljanja učinkom koji:

 • jasno komunicira viziju, misiju i strategiju organizacije zaposlenicima i drugim dionicima
 • usklađuje svakodnevni rad s vizijom i strategijom
 • pruža okvir za određivanje prioriteta programa, projekata, usluga, proizvoda i resursa
 • koristi uravnotežen skup strateških mjera učinka i ciljeva za mjerenje napretka

 

Ciljevi radionice

Primarni cilj radionice je upoznati polaznike s koncepcijskim okvirom BSC sustava i procesima povezivanje strateških ciljeva organizacije s akcijama za poboljšanje poslovne učinkovitosti. Također, polaznici će naučiti kako primijeniti sustavnu metodologiju u šest od devet koraka za izgradnju i implementaciju BSC sustava u cijeli ekosustava organizacije.

Kome je namijenjena

Radionica je namijenjena rukovoditeljima, menadžerima, planerima i analitičarima koji trebaju razumjeti načela Balanced Scorecarda i kako funkcionira u praktičnom smislu za poboljšanje organizacijskog učinka. Posebno je namijenjena:

 • Vlasnicima poduzeća
 • Menadžmentu poduzeća, ustanova, institucija, jedinicama lokalne samouprave
 • Visokom i srednjem menadžmentu profitnih i neprofitnih organizacija, mikro, malih, srednjih i velikih poduzeća, javnih i privatnih
 • Ekspertima u strateškim odjelima razvoja poslovanja
 • Specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja

Organizacija modula Balanced Scorecarda

Okvir za predmetnu radionicu su nastavni moduli koji su fokusirani na svaki od šest koraka.  Vježbe se odvijaju u malim grupama za svaki korak kako bi se ojačali nastavni moduli. Potiču polaznike da razmjenjuju materijal za strateško planiranje svoje organizacije.

 

PROGRAM EDUKACIJSKE RADIONICE

Balanced Scorecard sustav: povezivanje strategija s akcijama

 

MJESTO ODRŽAVANJA:

Veleučilište studija sigurnosti

Veslačka 2A, Zagreb  

 

TERMINI ODRŽAVANJA RADIONICE

 1. siječnja 2024. Obrazac za prijavu

 

Program radionice
satNica Tema
09:00 – 10:30 Uvod u Balanced Scorecard sustav
10:30 – 10:45 §  Stanka za kavu
10:45 – 12:15  Procjena postojećeg stanja

Strategija

12:15 – 13:00 §  Ručak
13:00 – 14:30 Strateški ciljevi i

Strateška mapa

14:30 – 16:00 §  Stanka za kavu
  Mjere / Targeti

Strateške inicijative / projekti

16:00 – 16:15 §  Stanka za kavu
16:15 – 17:00 Zaključci

Pitanja/odgovori

Anketni upitnik

Uvjerenje o sudjelovanju na radionici

Moduli radionice

MODUL NAZIV MODULA AKTIVNOST OBRAZOVNI ISHOD
1. Procjena postojećeg stanja Definirati ili redefinirati strateške elemente visoke razine (misija, vizija, temeljne vrijednosti) kao temelj za  definiranje strategija visoke razine. §  Razviti  (ili revidirati) strateške elemente visoke razine (misiju, viziju, temeljne vrijednosti)

 

2. Strategija Transformirati viziju u ključne strateške prioritete (strateške teme/fokus područja).

 

§  Razumjeti ključne elemente strategije i kako se strategija uklapa u BSC sustav.
3. Strateški ciljevi Definiranje strateških ciljeva sukladno strateškim temama iz modula 2. §  Razumjeti strateške ciljeve i kako ih kreirati
4. Strateška mapa Pozicionirati (mapirati) strateške ciljeve iz Modula 3 u perspektive strateške mape. §  Razumjeti komunikacijsku moć mapiranja strategije
5. Mjere /Targeti Definirati ključne indikatore uspjeha (KPIs) i ciljeve (targete) za mjerenje napretka ostvarenja ciljeva. §  Naučiti kako razviti smislene mjere izvedbe, ciljeve i granične vrijednosti za BSC
6. Strateške inicijative /projekti Odrediti projekte za postizanje strateških ciljeva §  Naučite kako razviti kriterije za određivanje prioriteta za strateške inicijative/projekte
Pisanje BSC strateškog plana
7. Analiza performansi Nije predmet radionice
8. Poravnanje (usklađenje /alignment) Nije predmet radionice
9. Evaluacija Nije predmet radionice

 

Kotizacija za radionicu

Kotizacija za predmetnu radionicu iznosi 300,00 EUR po polazniku (1 dan) + PDV. Uključuje nastavne materijale, Uvjerenje o sudjelovanju na radionici, ručak i osvježenje za vrijeme stanke.

 

Voditelj radionice

 1. sc. Ivica Katavić, prof. stručnih studija u trajnom zvanju
Voditelj radionice, dr. sc. Ivica Katavić, prof. stručnih studija u trajnom zvanju, posjeduje korporativno i akademsko iskustvo vezano za poslovne strategije. Relevantnost za predmetnu radionicu temelji se na posjedovanje  BSC certifikata:

§  Balanced Scorecard Master Professional, BSMP – Balanced Scorecard Institute u suradnji s George Washington University, Washington D.C.;

§  Balanced Scorecard Professional, BSP – Balanced Scorecard Institute u suradnji s George Washington University, Washington D.C.

 

 

Najčešća pitanja

Je li ova radionica otvorena za javnost?

Ne. Radionice organiziramo na Veleučilištu studija sigurnosti i u organizacijama ako je broj polaznik šest i više.

 

Je li ovo radionica strateškog planiranja?

Da. Temelji se na metodologiji Balanced Scorecard i poučava načela strateškog planiranja.

 

Može li se radionica prilagoditi polaznicima?

Da. Radionica je vrlo interaktivna i vježbe se rade na primjeru organizacija iz kojih su polaznici. Polazni se ohrabruju da donesu svoje strateške materijale i koriste ih u procesima izgradnje i implementacije Balanced Scorecard sustava.

 

Gdje se radionica može održati?

Ova radionica se može održati bilo gdje. Rado se odazivamo pozivima organizacija za održavanje ove radionice u njihovim prostorima.

 

Koji su elementi nastave?

Radionica je vrlo interaktivna i ima više praktičnih vježbi. Standardni nastavni elementi osnaženi su vježbama i grupnim raspravama.

 

Koliko polaznik može prisustvovati?

Zbog interaktivne prirode ove radionice potrebno je najmanje 6 polaznika. Ne preporučujemo više od 20 polaznika po radionici.

 

Je li radionica povoljnija ako ima više polaznika iz iste organizacije?

Da. Za dva i više polaznika iz iste organizacije ostvaruje se popust od 10 % za svakog polaznika.

 

Kako mogu rezervirati radionicu?

Kliknite na Obrazac za prijavu i ispunite obrazac. Za daljnje informacije bit ćete kontaktirani u roku od 24 sata.

 

Detalji:

Datum:
26 siječnja, 2024
Vrijeme:
9:00 am - 5:00 pm UTC+0
Događaj Category:

VIDI SVE NAŠE DOGAĐAJE
VSS DOGAĐAJI
Pridružite se sada bilo kojem od naših nadolazećih događaja !

Kliknite da biste vidjeli više