hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Gostujuće predavanje Vande Jakir, mag.iur., na Veleučilištu studija sigurnosti

Na kolegijima Zaštita okoliša i Normativi i osiguranje kvalitete održano je izuzetno značajno predavanje na temu Kvaliteta zraka u EU. Gošća predavačica bila je Vanda Jakir, mag.iur., koja radi kao službenica u odjelu za čisti zrak i urbanu politiku u Općoj upravi za okoliš Europske komisije.

Politika i zakonodavstvo Europske Unije za kvalitetu zraka

Gospođa Jakir je svoje predavanje započela predstavljanjem aktualne politike i zakonodavstva EU usmjerenog na poboljšanje kvalitete zraka. Naglasila je kako različite onečišćujuće tvari potječu iz različitih izvora. Na primjer, sitne lebdeće čestice uglavnom dolaze iz kućanstava (grijanje), energetike i industrije, dok je dušikov dioksid često povezan s prometom (konvencionalna vozila). Amonijak, koji može dovesti do stvaranja lebdećih čestica, gotovo je isključivo emitiran u poljoprivrednim aktivnostima (gnojiva).

Učinkovitost trenutnih politika i regulacija EU

Jakir je istaknula da se kvaliteta zraka u EU značajno poboljšala u posljednjih 20 godina, s padom emisija većine onečišćujućih tvari, unatoč tome što je istovremeno BDP bio u porastu. Ovo je rezultat suradnje na svim razinama – država članica, EU zakonodavstva i međunarodne suradnje. Ipak, problemi i dalje postoje. Prema podacima Europske agencije za okoliš, 96 % urbanog stanovništva EU-a izloženo je nesigurnim koncentracijama finih čestica (PM2.5) iznad razina koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Novi standardi kvalitete zraka EU-a, koji bi trebali biti ispunjeni do 2030., ambiciozniji su od trenutnih.

Zdravstveni problemi povezani s onečišćenjem zraka

Onečišćenje zraka najveći je okolišni rizik za zdravlje u Europi, uzrokujući i pogoršavajući respiratorne i kardiovaskularne bolesti. Bolesti srca i moždani udar najčešći su uzroci prerane smrti povezane s onečišćenjem zraka, slijede plućne bolesti i rak pluća. Osim toga, ljudi žive s bolestima povezanima s izloženošću onečišćenom zraku, što dovodi do smanjene kvalitete života i povećanih troškova za zdravstveni sektor.

Gospođa Jakir je istaknula da osobni izbori mogu značajno smanjiti emisije. Korištenje bicikla umjesto automobila ili instalacija učinkovitih sustava grijanja sa smanjenim emisijama samo su neki od primjera. Također, informiranje građana i poticanje strukturnih promjena kroz odgovarajuću infrastrukturu i potpore ključni su za dugoročno poboljšanje kvalitete zraka. Građani također mogu smanjiti utjecaj onečišćenog zraka na vlastito zdravlje korištenjem aplikacije „European Air Quality Index“ koja pruža pouzdane informacije o trenutačnoj kvaliteti zraka na odabranoj lokaciji, uključujući zdravstvene savjete na hrvatskom jeziku.

Na kraju, gospođa Jakir poručila je studentima Veleučilišta studija sigurnosti: „Bez zraka ne možemo živjeti duže od nekoliko minuta, i baš zato je važno da radimo na tome da bude čišći!“

Više o studiju i programima možete pronaći ovdje.