hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Katedra za opću sigurnost

U okviru Katedre za opću sigurnost studenti svladavaju osnovne postulate, teorijska i praktična znanja iz šireg područja sigurnosti, kao preduvjet za razumijevanje i kritičko promišljanje tematike specijaliziranih predmeta iz domene sigurnosti i zaštite tijekom nastavka studija.

Kolegiji ove katedre na prijediplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Upravljanje rizicima
2. Uvod u krizno komuniciranje
3. Uvod u projektni menadžment u sigurnosti
4. Uvod u studije sigurnosti
5. Metode procjene ulaganja u sustave sigurnosti
6. Poslovna sigurnost
7. Menadžment sigurnosti
8. Sustavi upravljanja sigurnošću

Kolegiji ove katedre na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Društvo i rizici
2. Kibernetička sigurnost
3. Međunarodno i europsko pravo sigurnosti
4. Business intelligence (izborni)
5. Korporativna sigurnost (izborni)

 

Predstojnik katedre:

Doc. dr. sc. Darko Možnik

Doc. dr. sc. Darko Možnik, diplomirani inženjer, magistar znanosti i doktor znanosti u tehničkom području u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstevnom području tehničkih znanosti u znanstvenom polju računarstvo.

Predaje više predmeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” (HVU “Dr. Franjo Tuđman”) tj. Sveučilištu obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” (u osnivanju) u Zagrebu. Sudjelovao je u izradi određenih sadržaja predmeta preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za potrebe MORH-a i OS RH.

Radio je i radi na projektima i u području informacijske sigurnosti i sigurnosti informacijskih sustava.

Radi na projektu “Internacionalizacija stručnog diplomskog specijalistićkog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika” gdje predaje i nositelj je predmeta Integrirani sustavi informacijske sigurnosti.

Ima iskustva u planiranju, dizajniranju i implementaciji informacijskih sustava, sigurnosti informacijskih sustava, informacijske sigurnosti, sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i integriranih sustava informacijske sigurnosti.

Objavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova i u području planiranja, dizajna i razvoja informacijskih sustava, sigurnosti informacijskih sustava, informacijske sigurnosti, sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i integriranih sustava informacijske sigurnosti.

Sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u području interesa i djelovanja (informacijski sustavi, sigurnost informacijskih sustava, informacijska sigurnost, kibernetička sigurnost i kibernetička otpornost ili elastičnost).

Pri Visokoj školi za sigurnost predaje Sigurnost informacijskih sustava.

 

IZDVOJENA ZNANSTVENA/STRUČNA DJELA:

Galinec, D., Možnik, D. & Guberina, B. (2017) Cybersecurity and cyber defence : national level strategic approach. Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije, 58 (3), 266-272

Možnik, D. & Zekulić, V. (2015) E-učenje i europsko vojno obrazovanje. U: MIPRO 2015.

Randić, M., Matika, D. & Možnik, D. (2015) SWOT analysis of deficiencies on ship components identified by port state control inspections with the aim to improve the safety of maritime navigation. Brodogradnja, 66 (3), 61-72.

Možnik, D. & Zekulić, V. (2014) E-učenje: koncept i primjene u europskom vojnom školstvu. U: MIPRO 2014.

Možnik, D. (2013) Primjena e-učenja u NATO okružju (e-NATO). U: MIPRO 2013.