hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Katedra za zaštitu od požara

U okviru Katedre za zaštitu od požara studenti svladavaju znanja o rizicima, pravilima, opremi i mjerama u smislu zaštite od požara. Stečena znanja primjenjiva su i od iznimne važnosti u širokom spektru djelatnosti.

Kolegiji ove katedre na prijediplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Opasnost od požara i eksplozije
2. Građevinske mjere zaštite od požara
3. Uređivanje i nadzor zaštite od požara
4. Protueksplozijska zaštita (izborni)

Kolegiji ove katedre na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Procjena ugroženosti od požara
2. Vatrogasna tehnika
3. Vatrogasna operativa

Predstojnik katedre:

mr. sc. Dario Gauš

Dario Gauš rođen je 1975. godine. Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Obavljao je poslove vatrogasca i vozača vatrogasnog vozila do 2002. godine kada je unaprijeđen u voditelja smjene. Godine 2004. unaprijeđen je u pomoćnika zapovjednika postrojbe za operativno tehničke poslove. Od 2008. godine do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika JVP Grada Rijeke. Od 2001. – 2017. također je obavljao i dužnosti zapovjednika DVD-a “Klana”. Godine 2017. preuzima dužnosti predsjednika iste dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Iza sebe ima niz zapovijedanja na vatrogasnim intervencijama kao i rukovođenja složenijim vatrogasnim intervencijama pri strukturnim požarima, požarima otvorenog prostora, kemijskim akcidentima kao i tehničkim spašavanjima.

 

Na VŠS Zagreb 2002. godine stječe zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti – smjer zaštita od požara, a 2004. završava i smjer zaštite na radu. Od 2006. godine ima zvanje magistra sigurnosti.

 

Na VŠS Zagreb predstojnik je katedre za zaštitu od požara i predavač. Na Vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice predaje Vatrogasnu taktiku. Kao vatrogasni instruktor aktivno je uključen u osposobljavanja vatrogasaca, ne samo na županijskoj razini, već i na državnoj i međunarodnoj. U tom smislu uključen je i organizira osposobljavanja iz područja gašenja požara u zatvorenom prostoru te spašavanja iz dubina i visina kako za profesionalne, tako i za dobrovoljne vatrogasce. Aktivni je član Međunarodne radionice vatrogasnih instruktora (IFIW-International Fire Instructors Workshop).

 

Autor je i više objavljenih stručnih radova i članaka, a kao koautor potpisuje i Priručnik za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca te je autor monografije DVD-a „Klana“.

 

Kako je JVP Grada Rijeke prva hrvatska vatrogasna postrojba koja je u Hrvatsku dovela sustav za dobivanje komprimirane pjene za gašenje – CAFS (Compressed Air Foam System), bio je jedan od začetnika implementacije ovog sustava u operativnu upotrebu u hrvatskim vatrogasnim postrojbama čemu je pridonesao i sa dva stručna rada na ovu temu.

Sudjeluje i u aktivnostima Mehanizma civilne zaštite EU kroz koji je uspješno završio nekoliko osposobljavanja iz područja kriznog menadžmenta.