hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Katedra za zaštitu okoliša

U okviru Katedre za zaštitu okoliša studenti svladavaju znanja o rizicima, pravilima i mjerama, nužnim za adekvatnu zaštitu okoliša, koja je postala važnim segmentom društveno odgovornog poslovanja u širokom spektru djelatnosti.

Kolegiji ove katedre na prijediplomskom stručnom studiju sigurnosti su:

1. Osnove zaštite okoliša (izborni)

Kolegiji ove katedre na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Zaštita okoliša
2. Sustav zaštite okoliša
3. Gospodarenje otpadom
4. Održivi razvoj

Predstojnica katedre:

dr.sc. Mirsada Ćehić

Dr. sc. Mirsada Ćehić je doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu u domeni prirodnih znanosti, polje kemija. Naslov doktorske disertacije je “Eksperimentalno i računalno istraživanje novih konjugata gvanidina s različitim fluoroforima kao liganada humane dipeptidil-peptidaze III”, pri čemu su provedene In vitro In silico studije izrađene na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

Tijekom doktorskog studija sudjelovala je u izvođenju nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, te je kroz istraživanja u sklopu izrade doktorske disertacije sudjelovala na dva istraživačka HrZZ projekta na Institutu Ruđer Bošković: HRZZ-IP-2018-01-2936 – Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka i HRZZ-IP-2018-01-5475 – Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina.

Kao postdoktorski istraživač bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković u sklopu HrZZ projekta: HRZZ-IP-2018-01-1754 – Identifikacija interaktoma paralognih proteina SSB u višestaničnom prokariotu, Streptomyces coelicolor, te je suradnik na HrZZ projektu: HRZZ-UIP-2020-02-4857 – Svjetlošću pogonjena funkcionalizacija nereaktivnih pozicija korištenjem oksidacijske aminacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživački rad je usmjeren na interdisciplinarno područje prirodnih znanosti.