hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti

MBA Sigurnost

O studiju

Ovaj MBA studij sigurnosti Vam nudi jedinstvenu priliku za studiranje u području integralne i korporativne sigurnosti. Nakon jednogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti studenti će moći predlagati unapređivanje mjera prevencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i materijalnih dobara, prepoznavati probleme na interdisciplinaran način te iznositi prijedloge u odgovarajućem području sigurnosti i zaštite.

MBA Sigurnost je Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti koji je jednogodišnji (2 semestra) studij kojim se stječe 60 ECTS bodova. 

MBA se fokusira na 3 ključna područja koja se bave sljedećim aspektima:

   INTEGRALNA & KORPORATIVNA SIGURNOST

   UPRAVLJANJE RIZICIMA

   POSLOVNA INTELIGENCIJA

Neke od tema uključuju Poslovnu inteligenciju, Strateško upravljanje rizicima, Business Continuity Planning, AML Compliance, Korporativna sigurnost, Umjetna Inteligencija, Cybersecurity, Održivi razvoj i zaštita okoliša, Zaštita od terorizma, itd.

Ovaj jedinstveni MBA studij osmišljen je kako bi vam pružio kvalitetno obrazovanje kojim stječete stručni naziv: “stručni/na specijalist/ica inženjer/ka sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom struč.spec.ing.sec.

MBA Sigurnost je akreditirani studij od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Metodika nastave

Sadržaji programa pokrivaju širok spektar relevantnih tema vezanih uz sigurnost. Tijekom studija dobit ćete pristup produktivnim projektima temeljenim na praksi i naučit ćete kako primijeniti kurikulum izravno u stvarne situacije.

Programski kurikulum

MBA sigurnost je jednogodišnji program koji se sastoji od temeljnih kolegija.  Program se u potpunosti izvodi na kampusu. 

Brošura

Molimo kliknite OVDJE da biste preuzeli brošuru.

Programski kurikulum

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti je jednogodišnji program koji se sastoji od obveznih i izbornih kolegija. Predavanja se održavaju u modernomnovouređenom VSS kampusu u Zagrebu.

Programski kurikulum:
Korporativna sigurnost
 Prijevoz opasnih stvari
Cybersecurity
 Održivi razvoj i zaštita okoliša
 Gospodarenje otpadom
Zaštita od terorizma
Zaštita prirodnih dobara
Sustav zaštite okoliša
Specijalistički rad

Upisi u tijeku

Prijavite se za studij u akademskoj godini 2022/2023.

Visoka škola za sigurnost objaviti će ljestvicu poretka pristupnika i odrediti pristupnike koji su stekli pravo upisa. Pristupnici koji su stekli pravo upisa bit će o tome obaviješteni pisanim putem. Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe koji se podnosi Povjerenstvu u roku od 24 sata od objavljivanja liste redoslijeda na oglasnoj ploči Visoke škole.

Natječaj za upis na MBA sigurnost u akademskoj godini 2022./2023. možete pronaći OVDJE.

Program je osmišljen kako bi Vas educirali i pripremili za tržište rada te postali stručnjak u području sigurnosti. Program će vam pružiti i najnovija znanja na upravljačkoj i voditeljskoj razini.

Općenito ovaj program donosi sljedeće aspekte vašem razvoju karijere:

 • Ojačajte svoje tehničke i voditeljske vještine
 • Izgradite trajne veze i moćnu mrežu poslovnih profesionalaca
 • Pružiti praktičnu orijentaciju teorijskim osnovama
 • Steknite cjelovito i strateško razumijevanje o sigurnosti
 • Primijeniti inovativno i kreativno razmišljanje
 • Otkrijte najnovije tehničke i industrijske trendove
 • Steknite novi način razmišljanja

Mogućnosti za karijeru

Zanimanje specijalista inženjera sigurnosti i zaštite usklađeno je sa zahtjevima tržišta rada u Hrvatskoj, a pogotovo u Europskoj uniji kod poslodavaca koji će pri zapošljavanju uzimati u obzir ukupno stečene ECTS bodove i pripadajuće kompetencije, pri čemu će prednost davati kandidatima s višom razinom naobrazbe.

Zakonom o zaštiti na radu poslodavci su obvezni utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika te ovisno o tome ugovorom o radu zaposliti stručnjaka zaštite na radu. Ovisno o procjeni opasnosti od požara i eksplozije, postoje slični zahtjevi za zapošljavanje stručnjaka zaštite od požara, kao i stručnjaka za zaštitu okoliša u organizacijama u kojima se tijekom proizvodnog procesa onečišćuje okoliš.

Stručni specijalisti inženjeri sigurnosti zapošljavaju se i u trgovačkim društvima za osiguranje i reosiguranje, zaštitarskim društvima, državnoj upravi, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane, na poslovima tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama, trgovačkim društvima koja nude robu i usluge za zaštitu osoba i imovine itd.

kompetencije i osposobljenost

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti studenti će moći predlagati unapređivanje mjera prevencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i materijalnih dobara, prepoznavati probleme na interdisciplinaran način te iznositi prijedloge u odgovarajućem području sigurnosti i zaštite.

 

Vrhunsko znanje

Dubinsko znanje o najnovijim temama iz integralne i korporativne sigurnosti.

Globalna Perspektiva

Dobit ćete cjelovito i strateško razumijevanje iz područja sigurnosti.

Fleksibilnost

Ovaj studij vam pruža fleksibilnu strukturu studija te je kompatibilan s vašim profesionalnim životom.

Općenito
Školarina
Dokumentacija za upis
Kurikulum

MBA Sigurnost

Naš studij MBA iz sigurnosti (Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti) je kompatibilan s vašim profesionalnim životom.

Kroz naše osnovne kolegije pridajemo veliku važnost praktičnoj relevantnosti i izravnoj primjenjivosti.

Studij se održava na hrvatskom jeziku, donosi 60 ECTS bodova u trajanju od 1 godine. Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom kalendaru.

Sva predavanja slijede visoke standarde, a VSS ih izvodi u najsuvremenijim tehnološkim uvjetima. Naši će vas profesori držati angažiranim, motiviranim i pružati visokokvalitetno nastavno iskustvo kako bi vam pomogli u profesionalnom razvoju i napredovali u karijeri.

Školarina

Ukupno: 6.000 EUR*

Ukupna cijena za jednogodišnje školovanje iznosi 6.000 EUR*

Školarina je plativa u kunama po srednjem tečaju HNB-a EUR-HRK.

Plaćanje školarine moguće je jednokratno, polugodišnje ili kvartalno, na početku svakog od navedenih razdoblja.

 

 

Upis

Upis na diplomski studij Visoke škole za sigurnost radi se na temelju testa općeg znanja te se na studij mogu upisati sve osobe koje su završile četverogodišnji preddiplomski studij tj. ostvarile minimalno 240 ECTS-a. Prijave za upis, osim molbe, moraju sadržavati punu adresu te preslike sljedećih dokumenata:

 • potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedodžba ili potvrda s mature)
 • svjedodžbu ili diplomu završenog preddiplomskog studija dokumentacija iz koje je vidljiv prosjek ocjena
 • osobnu iskaznicu
 • motivacijsko pismo

Pravo uvjetnog upisa na MBA studij / specijalistički diplomski stručni studij imaju i studenti Visoke škole za sigurnost, ako su testirali III. godinu studija pod uvjetom da polože sve nepoložene ispite prije upisa u II. semestar specijalističkog diplomskog stručnog studija. Ako ovaj uvjet ne ostvare, ne mogu nastaviti pohađati nastavu, a studentska prava im miruju.

Pristupnici kojima se odobri upis na specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti, a nisu prije toga završili studij sigurnosti (trogodišnji ili četverogodišnji) dužni su upisati razlikovne ispite

Programski kurikulum

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti je jednogodišnji program koji se sastoji od obveznih kolegija. Program se u potpunosti izvodi na kampusu.

Programski kurikulum:

 • Korporativna sigurnost
 • Prijevoz opasnih stvari
 • Cybersecurity
 • Odrzivi razvoj i zaštita okoliša
 • Gospodarenje otpadom
 • Zaštita od terorizma
 • Zaštita prirodnih dobara
 • Sustav zaštite okoliša
 • Specijalistički rad

Svjedočanstva studenata

 • Predivno iskustvo, sa odličnim i stručnim profesorima te odličnim predavdanjima. Preporučio bih svima.

  Siniša Maletić
 • Želja za znanjem i kvalitetnom radu u budućoj struci.

  Lorena Majetić
 • Izuzetno sam zadovoljan kompetencijim predavača, prenesenim iskustvom i primjerima iz realnih situacija, te načinom prezentacije nastavnog materijala.

  Neven Pijanović
 • Profesori i samo studiranje je ispunilo sva moja očekivanja. VSS je uvijek u koraku sa modernim . Zato svako znanje koje dobijemo tome prinosi se. Moderno i stručno!
  Matija Tišljar
Zašto VSS

Uz našu pomoć ojačat ćete svoju stratešku viziju, učinkovitost i vodstvo za upravljanje sigurnošću.

Newsletter

Ostanite u kontaktu s VSS-om kako biste primali naše obrazovne ponude i promocije.

Slanjem pristajete na primanje e-pošte od VSS-a.