hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
Stručni diplomski studij sigurnosti

Stručni Diplomski Studij Sigurnosti

O studiju

Stručni diplomski studij sigurnosti je jedinstveni studijski program koji vam nudi priliku za studiranje u području integralne i korporativne sigurnosti. Nakon dvogodišnjeg stručnog diplomskog studija sigurnosti studenti će moći predlagati unapređivanje mjera prevencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i materijalnih dobara, prepoznavati probleme na interdisciplinaran način te iznositi prijedloge u odgovarajućem području sigurnosti i zaštite.

Stručni diplomski studij sigurnosti je dvogodišnji (4 semestra) studij kojim se stječe 120 ECTS bodova što je druga razina bolonjskog visokog obrazovanja. Ovaj jedinstveni studij osmišljen je kako bi vam pružio kvalitetno obrazovanje kojim stječete stručni naziv: “magistar/magistra inženjer/ka sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom mag.ing.sec.

Smjerovi specijalizacije na drugoj godini studija su: Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita okolišaZaštita osoba i imovine.

Naš stručni studij sigurnosti je kompatibilan s vašim profesionalnim životom. Kroz naše osnovne kolegije pridajemo veliku važnost praktičnoj relevantnosti i izravnoj primjenjivosti.

Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom
kalendaru koji obuhvaća 30 tjedana nastave godišnje, ljetne i zimske praznike te redovite i izvanredne ispitne rokove.

Sva predavanja slijede visoke standarde, a VSS ih izvodi u najsuvremenijim tehnološkim uvjetima. Naši će vas profesori držati angažiranim, motiviranim i pružati visokokvalitetno nastavno iskustvo kako bi vam pomogli u profesionalnom razvoju i napretku vaše karijere.

Metodika nastave

Sadržaji programa pokrivaju širok spektar relevantnih tema vezanih uz sigurnost. Tijekom studija dobit ćete pristup produktivnim projektima temeljenim na praksi i naučit ćete kako primijeniti kurikulum izravno u stvarne situacije.

Programski kurikulum

Stručni diplomski studij sigurnosti je dvogodišnji program koji se sastoji od temeljnih kolegija.  Program se u potpunosti izvodi na kampusu. Programski kurikulum se nalazi OVDJE.

Brošura

Molimo kliknite OVDJE da biste preuzeli brošuru.

Upisi u tijeku

Prijavite se za studij u akademskoj godini 2023/2024.

Veleučilište studija sigurnosti objaviti će ljestvicu poretka pristupnika i odrediti pristupnike koji su stekli pravo upisa. Pristupnici koji su stekli pravo upisa bit će o tome obaviješteni pisanim putem. Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe koji se podnosi Povjerenstvu u roku od 24 sata od objavljivanja liste redoslijeda na oglasnoj ploči Veleučilišta.

Natječaj za upis na Stručni diplomski studij sigurnosti u akademskoj godini 2023./2024. možete pronaći OVDJE.

Program je osmišljen kako bi se educirali i pripremili za tržište rada te postali stručnjak u području sigurnosti. Program će vam pružiti i najnovija znanja na upravljačkoj i voditeljskoj razini.

Općenito ovaj program donosi sljedeće aspekte vašem razvoju karijere:

 • Ojačajte svoje tehničke i voditeljske vještine
 • Izgradite trajne veze i moćnu mrežu poslovnih profesionalaca
 • Pružiti praktičnu orijentaciju teorijskim osnovama
 • Steknite cjelovito i strateško razumijevanje o sigurnosti
 • Primijeniti inovativno i kreativno razmišljanje
 • Otkrijte najnovije tehničke i industrijske trendove
 • Steknite novi način razmišljanja

Mogućnosti za karijeru

Zanimanje specijalista inženjera sigurnosti i zaštite usklađeno je sa zahtjevima tržišta rada u Hrvatskoj, a pogotovo u Europskoj uniji kod poslodavaca koji će pri zapošljavanju uzimati u obzir ukupno stečene ECTS bodove i pripadajuće kompetencije, pri čemu će prednost davati kandidatima s višom razinom naobrazbe.

Zakonom o zaštiti na radu poslodavci su obvezni utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika te ovisno o tome ugovorom o radu zaposliti stručnjaka zaštite na radu. Ovisno o procjeni opasnosti od požara i eksplozije, postoje slični zahtjevi za zapošljavanje stručnjaka zaštite od požara, kao i stručnjaka za zaštitu okoliša u organizacijama u kojima se tijekom proizvodnog procesa onečišćuje okoliš.

Stručni specijalisti inženjeri sigurnosti zapošljavaju se i u trgovačkim društvima za osiguranje i reosiguranje, zaštitarskim društvima, državnoj upravi, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane, na poslovima tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama, trgovačkim društvima koja nude robu i usluge za zaštitu osoba i imovine itd.

kompetencije i osposobljenost

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti studenti će moći predlagati unapređivanje mjera prevencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i materijalnih dobara, prepoznavati probleme na interdisciplinaran način te iznositi prijedloge u odgovarajućem području sigurnosti i zaštite.

 

Vrhunsko znanje

Dubinsko znanje o najnovijim temama iz integralne i korporativne sigurnosti.

Globalna Perspektiva

Dobit ćete cjelovito i strateško razumijevanje iz područja sigurnosti.

Fleksibilnost

Ovaj studij vam pruža fleksibilnu strukturu studija te je kompatibilan s vašim profesionalnim životom.

Svjedočanstva studenata

 • Predivno iskustvo, sa odličnim i stručnim profesorima te odličnim predavdanjima. Preporučio bih svima.

  Siniša Maletić
 • Želja za znanjem i kvalitetnom radu u budućoj struci.

  Lorena Majetić
 • Izuzetno sam zadovoljan kompetencijim predavača, prenesenim iskustvom i primjerima iz realnih situacija, te načinom prezentacije nastavnog materijala.

  Neven Pijanović
 • Profesori i samo studiranje je ispunilo sva moja očekivanja. VSS je uvijek u koraku sa modernim . Zato svako znanje koje dobijemo tome prinosi se. Moderno i stručno!
  Matija Tišljar
Općenito
Školarina
Dokumentacija za upis

Stručni diplomski studij sigurnosti

Naš Stručni diplomski studij sigurnosti je kompatibilan s vašim profesionalnim životom.

Kroz naše osnovne kolegije pridajemo veliku važnost praktičnoj relevantnosti i izravnoj primjenjivosti.

Studij se održava na hrvatskom jeziku, donosi 120 ECTS bodova u trajanju od 2 godine. Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom kalendaru.

Sva predavanja slijede visoke standarde, a VSS ih izvodi u najsuvremenijim tehnološkim uvjetima. Naši će vas profesori držati angažiranim, motiviranim i pružati visokokvalitetno nastavno iskustvo kako bi vam pomogli u profesionalnom razvoju i napredovali u karijeri.

Školarina

Godina 1: 3.650 EUR*
Godina 2: 3.650 EUR*

Ukupna cijena za dvogodišnje školovanje iznosi 7.300 EUR.

Plaćanje školarine moguće je jednokratno, polugodišnje ili kvartalno, na početku svakog od navedenih razdoblja.

 

 

Upis

Pravo upisa na stručni diplomski studij sigurnosti imaju osobe koje su završile stručni prijediplomski trogodišnji studij ili prijeddiplomski sveučilišni studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova.

Pravo upisa na stručni diplomski studij sigurnosti imaju i osobe koje su završile dodiplomski stručni trogodišnji ili četverogodišnji studij ili dodiplomski sveučilišni studij.

Pravo uvjetnog upisa na stručni diplomski studij sigurnosti imaju i studenti Veleučilišta studija sigurnosti, ako su testirali III. godinu studija pod uvjetom da polože sve nepoložene ispite prije upisa u II. semestar stručnog diplomskog studija sigurnosti. Ako ovaj uvjet ne ostvare, ne mogu nastaviti pohađati nastavu, a studentska prava im miruju.

Pristupnici koji nisu završili studij sigurnosti (trogodišnji ili četverogodišnji) dužni su poslati upit na info@vss.hr kako bi im se upis odobrio.

Prijave za upis, osim motivacijskog pisma, moraju sadržavati punu adresu i preslike sljedećih dokumenata:
• potvrdu o završenom visokoškolskom obrazovanju (diploma i dodatak diplomi/supplement) – kandidati koji su stekli visokoškolsko obrazovanje u RH,
• dokument o završenom visokoškolskom obrazovanju u inozemstvu (diploma ili neki drugi tip formalnog certificiranja) i akt tijela ovlaštenog za povođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (rješenje) – kandidati koji su stekli visokoškolsko obrazovanje u inozemstvu,
• osobnu iskaznicu,
• domovnicu,
• rodni list,
• fotografiju.

Zašto VSS

Uz našu pomoć ojačat ćete svoju stratešku viziju, učinkovitost i vodstvo za upravljanje sigurnošću.