hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
Prijediplomski studij

Stručni Prijediplomski Studij Sigurnosti

O studiju

Stručni prijediplomski studij sigurnosti je jedinstveni prvostupnički program koji vam nudi priliku za studiranje u području integralne i korporativne sigurnosti. Nakon trogodišnjeg stručnog studija sigurnosti student je prema vrsti poslova osposobljen za samostalno vođenje poslova zaštite na radu u statusu stručnjaka zaštite na radu ili poslova zaštite od požara u pravnim i stručnim službama radi obavljanja stalnog vatrogasnog dežurstva i provođenja preventivne zaštite od požara. 

Nakon završetka trogodišnjeg studija (6 semestara) stječe se 180 ECTS bodova što je prva razina bolonjskog visokog obrazovanja i stručni naziv: prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka sigurnosti i zaštite s kraticom bacc. ing. sec.

Stručni studij završava izradom završnog rada. Studentima koji završe studij izdaje se diploma i suplement – dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku s podatcima o studentu, stečenom nazivu, stupnju kvalifikacije, načinu studiranja, uspjehu na studiju i stečenim kompetencijama.

Naš stručni studij sigurnosti je kompatibilan s vašim profesionalnim životom. Kroz naše osnovne kolegije pridajemo veliku važnost praktičnoj relevantnosti i izravnoj primjenjivosti.

Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom kalendaru koji obuhvaća 30 tjedana nastave godišnje, ljetne i zimske praznike te redovite i izvanredne ispitne rokove.

Sva predavanja slijede visoke standarde, a VSS ih izvodi u najsuvremenijim tehnološkim uvjetima. Naši će vas profesori držati angažiranim, motiviranim i pružati visokokvalitetno nastavno iskustvo kako bi vam pomogli u profesionalnom razvoju i napretku vaše karijere.

Metodika nastave

Sadržaji programa pokrivaju širok spektar relevantnih tema vezanih uz sigurnost. Tijekom studija dobit ćete pristup produktivnim projektima temeljenim na praksi i naučit ćete kako primijeniti kurikulum izravno u stvarne situacije.

Programski kurikulum

Stručni prijediplomski studij sigurnosti je trogodišnji program koji se sastoji od temeljnih kolegija.  Program se u potpunosti izvodi na kampusu. Programski kurikulum se nalazi OVDJE.

Brošura

Molimo kliknite OVDJE da biste preuzeli brošuru.

Upisi u tijeku

Prijavite se za studij u akademskoj godini 2023/2024.

Veleučilište studija sigurnosti objaviti će ljestvicu poretka pristupnika i odrediti pristupnike koji su stekli pravo upisa. Pristupnici koji su stekli pravo upisa bit će o tome obaviješteni pisanim putem. Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe koji se podnosi Povjerenstvu u roku od 24 sata od objavljivanja liste redoslijeda na oglasnoj ploči Veleučilišta.

Natječaj za upis na Stručni prijediplomski studij sigurnosti u akademskoj godini 2023./2024. možete pronaći OVDJE.

Program je osmišljen kako bi se educirali i pripremili za tržište rada te postali stručnjak u području sigurnosti. Program će vam pružiti i najnovija znanja na upravljačkoj i voditeljskoj razini.

Općenito ovaj program donosi sljedeće aspekte vašem razvoju karijere:

 • Ojačajte svoje tehničke i voditeljske vještine
 • Izgradite trajne veze i moćnu mrežu poslovnih profesionalaca
 • Pružiti praktičnu orijentaciju teorijskim osnovama
 • Steknite cjelovito i strateško razumijevanje o sigurnosti
 • Primijeniti inovativno i kreativno razmišljanje
 • Otkrijte najnovije tehničke i industrijske trendove
 • Steknite novi način razmišljanja

Mogućnosti za karijeru

Zanimanje stručnjaka sigurnosti je perspektivno. Zakonom o zaštiti na radu poslodavci su dužni zaposliti stručnjaka zaštite na radu, ako zapošljavaju više od 50 radnika.

Ovisno o procjeni opasnosti od požara i eksplozije, postoje slični zahtjevi za zapošljavanje stručnjaka zaštite od požara. Stručnjaci sigurnosti zapošljavaju se i u trgovačkim društvima za osiguranje i reosiguranje, zaštitarskim društvima, državnoj upravi, Državnom inspektoratu, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane, na poslovima tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama, trgovačkim društvima koja nude robu i usluge za zaštitu osoba i imovine itd.

Kompetencija i Osposobljenost

Nakon trogodišnjeg stručnog studija sigurnosti student je prema vrsti poslova osposobljen za samostalno vođenje poslova zaštite na radu u statusu stručnjaka sigurnosti.

U odnosu na složenost poslova stručnjaka sigurnosti koji završe trogodišnji studij i ostvare 180 ECTS bodova, određeni su poslovi koji obuhvaćaju:
– izradu različitih normativa potrebnih za siguran rad
– izradu terminskih planova i programa na osnovi procjene rizika
– raspoređivanje poslova izvršiteljima i provjeru izvršavanja
– provjeru kvalitete izvršenih operacija
– identifikaciju mogućih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka
– srodne poslove
– nadgled drugih suradnika.

Za rad u nastavi u statusu strukovnog učitelja zaštite na radu ili zaštite od požara, za što je predviđeno 180 ECTS bodova, određeni su poslovi koji obuhvaćaju:
– planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje
–  izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja
–  pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih planova i programa
–  provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika
–  vođenje razredne evidencije i administracije
–  srodne poslove
–  nadgled ostalih suradnika.

Vrhunsko znanje

Dubinsko znanje o najnovijim temama iz integralne i korporativne sigurnosti.

Globalna Perspektiva

Dobit ćete cjelovito i strateško razumijevanje iz područja sigurnosti.

Fleksibilnost

Ovaj studij vam pruža fleksibilnu strukturu studija te je kompatibilan s vašim profesionalnim životom.

Svjedočanstva studenata

 • Predivno iskustvo, sa odličnim i stručnim profesorima te odličnim predavdanjima. Preporučio bih svima.

  Siniša Maletić
 • Želja za znanjem i kvalitetnom radu u budućoj struci.

  Lorena Majetić
 • Izuzetno sam zadovoljan kompetencijim predavača, prenesenim iskustvom i primjerima iz realnih situacija, te načinom prezentacije nastavnog materijala.

  Neven Pijanović
 • Profesori i samo studiranje je ispunilo sva moja očekivanja. VSS je uvijek u koraku sa modernim . Zato svako znanje koje dobijemo tome prinosi se. Moderno i stručno!
  Matija Tišljar
Općenito
Školarina
Dokumentacija za upis

Stručni prijediplomski studij sigurnosti

Naš Stručni prijediplomski studij sigurnosti je kompatibilan s vašim profesionalnim životom.

Kroz naše osnovne kolegije pridajemo veliku važnost praktičnoj relevantnosti i izravnoj primjenjivosti.

Studij se održava na hrvatskom jeziku, donosi 180 ECTS bodova u trajanju od 3 godine. Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom kalendaru.

Sva predavanja slijede visoke standarde, a VSS ih izvodi u najsuvremenijim tehnološkim uvjetima. Naši će vas profesori držati angažiranim, motiviranim i pružati visokokvalitetno nastavno iskustvo kako bi vam pomogli u profesionalnom razvoju i napredovali u karijeri.

Školarina

Godina 1: 3.500 EUR*
Godina 2: 3.500 EUR*

Godina 3: 3.500 EUR*

Ukupna cijena za trogodišnje školovanje iznosi 10.500 EUR.

Plaćanje školarine moguće je jednokratno, polugodišnje ili kvartalno, na početku svakog od navedenih razdoblja.

 

 

 

Upis

Razredbeni postupak za upis na stručni prijediplomski studij sigurnosti za kandidate koji su završili odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine i položili državnu maturu, uključuje vrednovanje postignutog uspjeha kandidata tijekom srednjoškolskog školovanja i državne mature, test općeg znanja i procjenu motivacije za pohađanje studija. Za kandidate koji se upisuju bez položene državne mature jer su završili odgovarajući program srednjoškolskog
obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, te kandidate koji su završili odgovarajuće obrazovanje u ukupnom trajanju od 12 godina u inozemstvu, razredbeni postupak uključuje vrednovanje postignutog uspjeha kandidata tijekom srednjoškolskog školovanja, test općeg znanja i procjenu motivacije za pohađanje studija. Posebno se vrednuju rezultati natjecanja iz tehnički usmjerenih predmeta.

Prijave za upis, osim motivacijskog pisma, moraju sadržavati punu adresu i preslike sljedećih dokumenata:
• potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedodžba i potvrda s mature – osobe završile srednjoškolsko obrazovanje nakon 2010. godine),
• potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedodžba- osobe završile srednjoškolsko obrazovanje prije 2010.godine),
• osobnu iskaznicu,
• domovnicu,
• rodni list,
• fotografiju.

Zašto VSS

Uz našu pomoć ojačat ćete svoju stratešku viziju, učinkovitost i vodstvo za upravljanje sigurnošću.