hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Katedra za opće predmete

U okviru Katedre za opće predmete studenti svladavaju znanja iz temeljnih kolegija, kao preduvjet za razumijevanje i kritičko promišljanje tematike specijaliziranih stručnih predmeta tijekom nastavka studija.

Kolegiji ove katedre na prijediplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Engleski jezik
2. Informatika
3. Matematika
4. Organizacijsko ponašanje
5. Sustavi upravljanja kvalitetom
6. Tehnička mehanika
7. Energetski sustavi
8. Fizikalne štetnosti
9. Kemijske štetnosti
10. Medicina rada

Kolegiji ove katedre na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Upravni postupak
2. Normativi i osiguranje kvalitete
3. Društveno odgovorno poslovanje (izborni)

 

Predstojnik katedre:

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing., smjer Kemijsko-tehnološki procesi. Završen program dopunskog pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. Stručnjak zaštite na radu, stručnjak zaštite okoliša, te stručnjak za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stablinih sustava zaštite od požara. Osposobljenost iz područja osnovnih andragoških znanja. Više od 20 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša kao viši stručni suradnik, te voditelj ispitnog akreditiranog laboratorija za područje imisija i emisija. Osposobljena kao interni auditor sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN 17 025. Preko 5 godine radnog iskustva na poslovima organizacije i vođenju poslova zaštite okoliša. Autor je većeg broja stručnih radova iz područja zaštite na radu, te koautor znanstvenog rada u sklopu provedbe Interreg programa.

Pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje kolegije Sustavi upravljanja kvalitetom te Normativi i osiguranje kvalitete.