Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

EDUKACIJA: Andragogija (Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.)

14 listopada @ 8:00 am - 15 listopada @ 5:00 pm UTC+0
Loading Događaji

Osposobljavanje se obavlja na temelju čl. 30., st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.) prema kojemu svaki stručnjak zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke, ako obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način, mora imati osnovna andragoška znanja.

Cjeline koje obuhvaćaju ovu edukaciju su sljedeće:

1. UVOD

2. ETAPE ČOVJEKOVA RAZVOJA

3. ANDRAGOGIJA I DRUGE DJELATNOSTI

4. CJELOŽIVOTNO UČENJE

5. KURIKULUM OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAŠTITU NA RADU

5.1.        Pojam kurikuluma

5.2.        Potrebe za osposobljavanjem odraslih za rad na siguran način

5.3.        Ciljevi osposobljavanja odraslih za rad na siguran način

5.4.        Programi osposobljavanja iz zaštite na radu

5.5.        Subjekti kojima su programi osposobljavanja namijenjeni

5.6.        Nastavna sredstva i pomagala potrebna za ostvarenje programa i ciljeva osposobljavanja

5.7.        Nastavni prostor za izvođenje ospososobljavanja

5.8.        Nastavnici za kompetentno izvođenje osposobljavanja

5.9.        Komunikacija u nastavi

5.10.      Načela nastave za odrasle

5.11.      Oblici izvođenja osposobljavanja

5.12.      Tipovi nastavnih sati u procesu izvođenja nastave

5.13.      Metode izvođenja nastave

5.14.      Organizacija osposobljavanja

5.15.      Pripremanje za osposobljavanje

5.16.      Izvođenje osposobljavanja

5.17.      Interno praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje uspješnosti polaznika

 

CIJENA: 70 eur + pdv

Detalji

Početak:
14 listopada @ 8:00 am UTC+0
Kraj:
15 listopada @ 5:00 pm UTC+0
Događaj Category:
Događaj Tags:
,

SEE OUR EVENTS
VSS EVENTS
Join now any of our upcoming events !

Click to see more

VIDI SVE NAŠE DOGAĐAJE
VSS DOGAĐAJI
Pridružite se sada bilo kojem od naših nadolazećih događaja !

Kliknite da biste vidjeli više