hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Katedra za zaštitu na radu

U okviru Katedre za zaštitu na radu studenti svladavaju znanja o rizicima, pravilima i mjerama, nužnim za ostvarenje sigurnih uvjeta rada i radnog okruženja odnosno zaštite zdravlja na radu. Navedena integralna znanja koriste se u svrhu prevencije i sprječavanja rizika u smislu štetnosti, opasnosti i napora prilikom obavljanja poslova, a što može prouzročiti ozljede na radu, bolesti vezane uz rad te druge oblike štete povezane s obavljanjem rada.

Kolegiji ove katedre na prijediplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Opasne radne tvari
2. Opasnost od električne energije
3. Građevinske mjere zaštite na radu
4. Uređivanje i nadzor zaštite na radu

Kolegiji ove katedre na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti su: 

1. Ispitivanje radnog okoliša
2. Procjena rizika i planiranje
3. Sigurnost strojeva i uređaja

Predstojnik katedre:

dr. sc. Darko Palačić

Dr. sc. Darko Palačić, diplomirani je inženjer i magistar sigurnosti, magistar informacijskih znanosti, doktor znanosti zaštite na radu, Lead Risk Manager, certificirani menadžer korporativne sigurnosti te Lead auditor za QEOHS. Konzultant je za uvođenje i primjenu upravljanja rizicima, uvođenje i primjenu međunarodnih normi za sustave upravljanja, postupanje u izvanrednim situacijama te konzultant u području poslovne sigurnosti. Član je Europskog društva inženjera sigurnosti te Programskog odbora Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Menadžment i sigurnost“. Dobitnik je državnog Priznanja za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređivanje sustava zaštite na radu 2020. godine. Predsjednik je Odbora za primjenu sigurnosnih normi Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, autor brojnih znanstvenih i stručnih djela te dviju knjiga: “Sustavi upravljanja sigurnošću” i “Zaštita osoba i imovine”.