hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
Prijave

Kako Se Prijaviti

Upišite se odmah!

Prijave se rade putem VSS web portala.

Prijavni tim traži dokaze o akademskim sposobnostima, kao i naznake prošlih uspjeha i budućeg potencijala.

Ako imate pitanja ili želite pomoć oko prijave, slobodno kontaktirajte naš posvećeni tim u bilo kojem trenutku vašeg postupka prijave na prijava@vss.hr

Stvari koje treba prvo znati

Zajednička prijava potrebna je studentima koji se prijavljuju na bilo koji od VSS-ovih programa.

Za neke studijske programe morate ispuniti neke minimalne zahtjeve:

  • Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij imaju osobe koje su završile prijediplomski stručni trogodišnji studij ili prijediplomski sveučilišni studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova.
  • Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij imaju i osobe koje su završile dodiplomski stručni trogodišnji ili četverogodišnji studij ili dodiplomski sveučilišni studij.
  • Pristupnici kojima se odobri upis na specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti, a nisu prije toga završili studij sigurnosti (trogodišnji ili četverogodišnji) dužni su upisati razlikovne ispite

Kada se prijaviti?

Veleučilište studija sigurnosti upisuje studente na unaprijed predviđenim upisnim rokovima. Možete nas kontaktirati na prijave@vss.hr ukoliko trebate više informacija.

Što je sljedeće?

Upisni rokovi su unaprijed objavljeni prema postojećim pravilnicima.

Za sve informacije o početku nastave možete kontaktirati VSS na info@vss.hr

Gdje predati potrebne dokumente?

Kompletnu prijavu poslati ili e-poštom na prijava@vss.hr ili putem VSS web stranica.