hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
O nama

Naša Povijest

Povijest Veleučilišta studija sigurnosti

58 GODINA ŠKOLOVANJA INŽENJERA SIGURNOSTI U HRVATSKOJ

1962
Osniva se Viša tehnička škola za sigurnost na radu
1986
Prekid rada Više tehničke škole za sigurnost
1992
IPROZ doo organizira upis studenata na Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju
1997
Osniva se Visoka škola za sigurnost

Početak rada 1997. godine kao programski sljednik Više tehničke škole za sigurnost na radu pod pokroviteljstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2001
Izvodi se se poslijediplomski stručni studij sigurnosti u trajanju jedne i pol godine
2005
Uvodi se bolonjski studij 3+2
2016
Više od 4.000 studenata prolazi kroz Visoku školu za sigurnost
2020
Visoka škola za sigurnost u sklopu Swiss School of Business and Management Geneva
2023
Visoka škola za sigurnost postaje Veleučilište studija sigurnosti

 

 

 

58 GODINA   ŠKOLOVANJA  INŽENJERA SIGURNOSTI U  HRVATSKOJ

Školovanje inženjera sigurnosti u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i započelo je puno prije nego u mnogim europskim zemljama. Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske donijelo je još 1962. godine rješenje o osnivanju Više tehničke škole za sigurnost na radu. Nastava je počela u akademskoj godini 1963/1964.

Nastava je trajala dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra i stjecalo se zvanje inženjera sigurnosti te viša stručna sprema. Nastava se izvodila u Zagrebu i dislociranim centrima u Rijeci,  Gospiću i  Splitu, zatim u Sloveniji u Mariboru, u BiH u Tuzli  i u SR Njemačkoj u gradu Mulheimu an dem Ruhr.

Viša tehnička škola za sigurnost na radu bila je prisiljena 1986. godine prekinuti s radom zbog reforme visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj, kojoj je intencija bila asimilirati i pripojiti sve samostalne više škole srodnim fakultetima. Tada je odlučeno u resornom ministarstvu da se Visoka škola za sigurnost na radu pripoji Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, gdje se kao studij VI. stupnja nastava na studijskom programu Sigurnost izvodila samo nekoliko godina.

Da bi se studentima koji su na Višoj tehničkoj školi za sigurnost na radu završili dvogodišnji studij omogućio nastavak školovanja na četverogodišnjem srodnom studiju i stjecanje zvanja diplomiranog inženjera, tvrtka IPROZ – informiranje, propaganda i razvoj zaštite iz Zagreba  organizirala je upis studenata na Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, smjer Sigurnost na radu iz Ljubljane. Nastava se za jednu generaciju studenata izvodila u Zagrebu.

Visoka škola za sigurnost započela je s radom 1997. godine kao programski sljednik Više tehničke škole za sigurnost na radu pod pokroviteljstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Od akademske godine 1997/98 studij se izvodio kao jedinstveni studij u trajanju četiri (4) godine, osam (8) semestara, čijim se završetkom stjecao stručni naziv – diplomirani inženjer sigurnosti (dipl. ing.).

Od akademske godine 2001/02 Visoka škola za sigurnost izvodila je i poslijediplomski stručni studij sigurnosti u trajanju jedne i pol godine (1,5) odnosno tri (3) semestra, čijim se završetkom stjecao stručni  naziv – magistar sigurnosti (mr. sig.).

Od akademske godine 2005/06 izvode se Preddiplomski i Specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti po bolonjskom modelu (3+2). Završetkom Preddiplomskog stručnog studija sigurnosti stječe se naziv stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite (bac. ing. sec.), što je prva razina bolonjskog visokog obrazovanja i 180 ECTS bodova. Završetkom Specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti stječe se naziv stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite (struč. spec. ing. sec.),  što je druga razina bolonjskog visokog obrazovanja i 120 ECTS bodova.

Nastava se osim u Zagrebu izvodila u dislociranim centrima u Pazinu, Čakovcu, Osijeku i Splitu na hrvatskom jeziku i pojedinačno na engleskom jeziku za strane studente u Zagrebu.

Od 2021. godine VSS je postala je dijelom grupacije Swiss School of Business and Management Geneva (SSBM Geneva), prestižne švicarske škole sa studentima iz preko 130 država svijeta koja je u Washingtonu primila jednu od najprestižnijih međunarodnih akreditacija poslovnih škola (ACBSP), a studijske programe izvodi u Genevi, Parizu, Vijetnamu, Myanmaru, Indiji, Iranu i Zagrebu.

Rebrendiranju Visoke škole za sigurnost je dodatno doprinio recentni Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, prema kojemu institucija postaje veleučilištem – Veleučilište studija sigurnosti (VSS).

Novi Zakon donosi pozitivne promjene i za studente, koji po završetku Stručnog prijediplomskog studija sigurnosti stječu naziv “prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom “bacc. ing. sec.”, a završetkom Stručnog diplomskog studija sigurnosti studenti stječu naziv “magistar inženjer sigurnosti i zaštite” uz naznaku smjera studija s kraticom “mag. ing. sec”.