hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST (VSS)
en     en
PRIJAVA
O nama

Naša Povijest

Naša Povijest

Povijest Visoke Škole za Sigurnost

58 GODINA ŠKOLOVANJA INŽENJERA SIGURNOSTI U HRVATSKOJ

1962
Osniva se Viša tehničke škola za sigurnost na radu
1986
Prekid rada Više tehničke škole za sigurnost
1992
IPROZ doo organizira upis studenata na Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju
1997
Osniva se Visoka škola za sigurnost

Početak rada 1997. godine kao programski sljednik Više tehničke škole za sigurnost na radu pod pokroviteljstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2001
Izvodi se se poslijediplomski stručni studij sigurnosti u trajanju jedne i pol godine
2005
Uvodi se bolonjski studij 3+2
2016
Više od 4.000 studenata prolazi kroz Visoku Školu za Sigurnost
2020
Visoka Škola za Sigurnost u sklopu Swiss School of Business and Management Geneva

58 GODINA   ŠKOLOVANJA  INŽENJERA SIGURNOSTI U  HRVATSKOJ

Školovanje inženjera sigurnosti u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i započelo je puno prije nego u mnogim europskim zemljama. Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske donijelo je još 1962. godine rješenje o osnivanju Više tehničke škole za sigurnost na radu. Nastava je počela u školskoj godini 1963/1964.

Nastava je trajala dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra i stjecalo se zvanje inženjera sigurnosti te viša stručna sprema. Nastava se izvodila u Zagrebu i dislociranim centrima u Rijeci,  Gospiću i  Splitu, zatim u Sloveniji u Mariboru, u BiH u Tuzli  i u SR Njemačkoj u gradu Mulheimu an dem Ruhr.

Viša tehnička škola za sigurnost na radu bila je prisiljena 1986. godine  prekinuti s radom zbog reforme visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj, kojoj je intencija bila asimilirati i pripojiti sve samostalne više škole srodnim fakultetima. Tada je odlučeno u resornom ministarstvu da se Visoka škola za sigurnost na radu pripoji Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, gdje se kao studij VI. stupnja nastava na studijskom programu Sigurnost izvodila samo nekoliko godina.

Da bi se studentima koji su na Višoj tehničkoj školi za sigurnost  na radu završili dvogodišnji studij  omogućio nastavak školovanja na četverogodišnjem srodnom studiju i stjecanje zvanja diplomiranog inženjera, tvrtka IPROZ – informiranje, propaganda i razvoj zaštite iz Zagreba  organizirala je upis studenata na Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, smjer Sigurnost na radu iz Ljubljane. Nastava se za jednu generaciju studenata izvodila u Zagrebu.

Visoka škola za sigurnost (koja postoji i danas) započela je s radom  1997. godine kao programski sljednik Više tehničke škole za sigurnost na radu pod pokroviteljstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Od akademske godine 1997/98 studij se izvodio kao jedinstveni studij u trajanju četiri (4) godine, osam (8) semestara, čijim se završetkom stjecao stručni naziv – diplomirani inženjer sigurnosti (dipl. ing.) i visoka stručna sprema (preračunato 300 ECTS bodova).

Od akademske godine 2001/02 Visoka škola za sigurnost izvodila je i poslijediplomski stručni studij sigurnosti u trajanju jedne i pol godine (1,5) odnosno tri (3) semestra, čijim se završetkom stjecao stručni  naziv – magistar sigurnosti (mr. sig.) i 90 ECTS bodova.

Od akademske godine 2005/06 studij se izvodi na preddiplomskom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti po bolonjskm modelu (3+2) čijim se završetkom stječe stručni naziv -inženjer sigurnosti i zaštite (bac. ing. sec.), prva razina bolonjskog visokog obrazovanja i 180 ECTS bodova, odnosno – stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite (struč. spec. ing. sec.),  druga razina bolonjskog visokog obrazovanja i 120 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova).

Nastava se osim u Zagrebu izvodila u dislociranim centrima u Pazinu, Čakovcu, Osijeku i Splitu na hrvatskom jeziku i pojedinačno na engleskom jeziku za strane studente u Zagrebu.

Newsletter

Ostanite u kontaktu s VSS-om kako biste primali naše obrazovne ponude i promocije.

Slanjem pristajete na primanje e-pošte od VSS-a.