hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Studenti

Rang liste

 Rang lista kandidata za stipendije 2023

 Rang lista kandidata za stipendije u kolovozu 2023

 Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa – ljeto 2023./2024.

 Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa – jesen 2023./2024.

Termini konzultacija za studente

 Termini konzultacija

VSS Alumni pristupnica

 VSS Alumni pristupnica

Upute za izradu završnih i diplomskih radova

 Pravilnik o završnom i diplomskom radu

Upute za izradu završnog rada

Upute za izradu diplomskog rada

Upute za navođenje i citiranje literature

Obrasci za izradu završnih i diplomskih radova

Izjava za repozitorij

Izjava o akademskoj čestitosti

Prijava teme i mentorske suglasnosti – diplomski rad

Prijava teme i mentorske suglasnosti – završni rad

Pravilnici

Pravilnik o ishodima učenja i njihovom definiranju

Pravilnik o ocjenjivanju

 Pravilnik o postupku uvođenja novih nastavnika

 Pravilnik o prijavljivanju i pristupanju ispitima

 Pravilnik o radu Centra za razvoj karijera i studentske prakse

 Pravilnik o razredbenom postupku

 Pravilnik o sprječavanju plagiranja radova

 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

 Pravilnik o stručnoj praksi

 Pravilnik o studiranju

 Protokol procesa žalbe nastavnika i studenata

Etički kodeks

Priručnik o osiguranju i unapređenju kvalitete

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

Ishodi učenja na razini studijskog programa za akademsku godinu vrednovanja

Learning outcomes at the level of the study programme for the evaluated academic year

Izjava o politici kvalitete