hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW
hrUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW

Studenti

Rang liste

 Rang lista kandidata za stipendije 2023

 Rang lista kandidata za stipendije u kolovozu 2023

 Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa – ljeto 2023./2024.

 Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa – jesen 2023./2024.

Termini konzultacija za studente

 Termini konzultacija

VSS Alumni pristupnica

 VSS Alumni pristupnica

Upute za izradu završnih i diplomskih radova

 Pravilnik o završnom i diplomskom radu

Upute za izradu završnog rada

Upute za izradu diplomskog rada

Upute za navođenje i citiranje literature

Obrasci za izradu završnih i diplomskih radova

Izjava za repozitorij

Izjava o akademskoj čestitosti

Prijava teme i mentorske suglasnosti – diplomski rad

Prijava teme i mentorske suglasnosti – završni rad

Pravilnici

Pravilnik o ishodima učenja i njihovom definiranju

Pravilnik o ocjenjivanju

 Pravilnik o postupku uvođenja novih nastavnika

 Pravilnik o prijavljivanju i pristupanju ispitima

 Pravilnik o radu Centra za razvoj karijera i studentske prakse

 Pravilnik o razredbenom postupku

 Pravilnik o sprječavanju plagiranja radova

 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

 Pravilnik o stručnoj praksi

 Pravilnik o studiranju

 Protokol procesa žalbe nastavnika i studenata

Etički kodeks

Priručnik o osiguranju i unapređenju kvalitete

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

Ishodi učenja na razini studijskog programa za akademsku godinu vrednovanja

Learning outcomes at the level of the study programme for the evaluated academic year

Izjava o politici kvalitete

Newsletter

Ostanite u kontaktu s VSS-om kako biste primali naše obrazovne ponude i promocije.

Slanjem pristajete na primanje e-pošte od VSS-a.