hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Upute, obrasci i pravilnici

PRAVILNICI

Statut VSS-a

Statut VSS-a

Pravilnik o ishodima učenja i njihovom definiranju

Pravilnik o ishodima učenja i njihovom definiranju

Pravilnik o ocjenjivanju

Pravilnik o ocjenjivanju

 Pravilnik o postupku uvođenja novih nastavnika

Pravilnik o postupku uvođenja novih nastavnika

 Pravilnik o prijavljivanju i pristupanju ispitima

Pravilnik o prijavljivanju i pristupanju ispitima

 Pravilnik o radu Centra za razvoj karijera i studentske prakse

Pravilnik o radu Centra za razvoj karijera i studentske prakse

 Pravilnik o razredbenom postupku

Pravilnik o razredbenom postupku

 Pravilnik o sprječavanju plagiranja radova

Pravilnik o sprječavanju plagiranja radova

 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stručnoj praksi

Pravilnik o stručnoj praksi

 Pravilnik o studiranju

Pravilnik o studiranju

 Pravilnik o završnom i diplomskom radu

Pravilnik o završnom i diplomskom radu

 Protokol procesa žalbe nastavnika i studenata

Protokol procesa žalbe nastavnika i studenata

Etički kodeks

Priručnik o osiguranju i unapređenju kvalitete

Priručnik o osiguranju i unapređenju kvalitete

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

Ishodi učenja na razini studijskog programa za akademsku godinu vrednovanja

Learning outcomes at the level of the study programme for the evaluated academic year

Izjava o politici kvalitete