Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Events

STRUČNI SKUP: Trendovi i primjeri dobre prakse u zaštiti na radu

Veleučilište studija sigurnosti - Kampus Zagreb ili online Veslačka ulica 2a, Zagreb

O skupu U kontekstu obveze stalnog stručnog usavršavanja i upisa u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu čija je primjena započela 01. […]