UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN SECURITY AND SAFETY
en     en
APPLY NOW

Balanced Scorecard sustav

375

Seminar Balanced Scorecard sustav: povezivanje strategija s akcijama. U cijenu je uključen PDV.

Category:
Opis

Balanced Scorecard (BSC) je integrirani sustav strateškog planiranja i upravljanja učinkom koji:

  • jasno komunicira viziju, misiju i strategiju organizacije zaposlenicima i drugim dionicima
  • usklađuje svakodnevni rad s vizijom i strategijom
  • pruža okvir za određivanje prioriteta programa, projekata, usluga, proizvoda i resursa
  • koristi uravnotežen skup strateških mjera učinka i ciljeva za mjerenje napretka