hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Akademski tajnik

Tino Bego, dipl. iur., viši predavač

Tino Bego, v. pred., nakon završenog Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu 2006. godine,  svoje radno iskustvo započeo je kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu, s naglaskom na obvezno i trgovačko pravo.

Nakon položenog pravosudnog ispita 2008. godine, poslovne aktivnosti usmjerava na pružanje konzultantskih usluga iz područja obveznog, trgovačkog, upravnog i međunarodnog prava, te započinje nastavnu karijeru.

Tino Bego ima više od 10 godina nastavnog iskustva kao i iskustva u poslovima izrade stručnih članaka unutar domene društvene znanosti, objavio je više desetaka stručnih članaka,  skripte „Ugovorno trgovačko pravo i Financijsko pravo, koautor je priručnika „Članovi društva, članovi uprave, prokuristi i likvidatori“.