hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
SEMINAR

Balanced Scorecard sustav: Povezivanje strategija s akcijama 

VSS Zagreb

Lokacija

300 EUR + PDV

Cijena*

26. siječanj 2024.

Datum

Seminar

Balanced Scorecard sustav: Povezivanje strategija s akcijama

Balanced Scorecard (BSC) je integrirani sustav strateškog planiranja i upravljanja učinkom koji:

 • jasno komunicira viziju, misiju i strategiju organizacije zaposlenicima i drugim dionicima,
 • usklađuje svakodnevni rad s vizijom i strategijom,
 • pruža okvir za određivanje prioriteta programa, projekata, usluga, proizvoda i resursa,
 • koristi uravnotežen skup strateških mjera učinka i ciljeva za mjerenje napretka.

Ciljevi radionice

Primarni cilj radionice je upoznati polaznike s koncepcijskim okvirom BSC sustava i procesima povezivanje strateških ciljeva organizacije s akcijama za poboljšanje poslovne učinkovitosti. Također, polaznici će naučiti kako primijeniti sustavnu metodologiju u šest od devet koraka za izgradnju i implementaciju BSC sustava u cijeli ekosustava organizacije.

*Kotizacija za predmetnu radionicu iznosi 300,00 EUR po polazniku (1 dan) + PDV. Uključuje nastavne materijale, Uvjerenje o sudjelovanju na radionici, ručak i osvježenje za vrijeme stanke.  

Kome je namijenjen seminar?

 • Vlasnicima poduzeća
 • Menadžmentu poduzeća, ustanova, institucija, jedinicama lokalne samouprave
 • Visokom i srednjem menadžmentu profitnih i neprofitnih organizacija, mikro, malih, srednjih i velikih poduzeća, javnih i privatnih
 • Ekspertima u strateškim odjelima razvoja poslovanja
 • Specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja

Program radionice

09.00-10.30 Uvod u Balanced Scorecard sustav

10.30-10.45 Stanka za kavu

10.45-12.15 Procjena postojećeg stanja strategija

12.15-13.00 Pauza za ručak

13.00-14.30 Strateški ciljevi i strateška mapa 

14.30-16.00 Mjere / Targeti / Strateške inicijative / projekti

16.15-17.00 Zaključci/ Pitanja/odgovori/Anketni upitnik/ Uvjerenje o sudjelovanju na radionici

Moduli radionice

Modul 1: Procjena postojećeg stanja

Modul 2: Strategija

Modul 3: Strateški ciljevi

Modul 4: Strateška mapa

Modul 5: Mjere/Targeti

Modul 6: Strateške inicijative/projekti

Pisanje BSC strateškog plana

 

Voditelj radionice

dr. sc. Ivica Katavić, prof. stručnih studija u trajnom zvanju

Voditelj radionice, dr. sc. Ivica Katavić, prof. stručnih studija u trajnom zvanju, posjeduje korporativno i akademsko iskustvo vezano za poslovne strategije. Relevantnost za predmetnu radionicu temelji se na posjedovanje  BSC certifikata:

 • Balanced Scorecard Master Professional, BSMP – Balanced Scorecard Institute u suradnji s George Washington University, Washington D.C.; 
 • Balanced Scorecard Professional, BSP – Balanced Scorecard Institute u suradnji s George Washington University, Washington D.C.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail-a na info@vss.hr ili putem telefona +385(1) 4668 819.

Najčešća pitanja

Je li ova radionica otvorena za javnost?

Ne. Radionice organiziramo na Veleučilištu studija sigurnosti i u organizacijama ako je broj polaznik šest i više.

Je li ovo radionica strateškog planiranja?

Da. Temelji se na metodologiji Balanced Scorecard i poučava načela strateškog planiranja.

Može li se radionica prilagoditi polaznicima?

Da. Radionica je vrlo interaktivna i vježbe se rade na primjeru organizacija iz kojih su polaznici. Polazni se ohrabruju da donesu svoje strateške materijale i koriste ih u procesima izgradnje i implementacije Balanced Scorecard sustava.

Gdje se radionica može održati?

Ova radionica se može održati bilo gdje. Rado se odazivamo pozivima organizacija za održavanje ove radionice u njihovim prostorima.

Koji su elementi nastave?

Radionica je vrlo interaktivna i ima više praktičnih vježbi. Standardni nastavni elementi osnaženi su vježbama i grupnim raspravama.

Koliko polaznika može prisustvovati?

Zbog interaktivne prirode ove radionice potrebno je najmanje 6 polaznika. Ne preporučujemo više od 20 polaznika po radionici.

Je li radionica povoljnija ako ima više polaznika iz iste organizacije?

Da. Za dva i više polaznika iz iste organizacije ostvaruje se popust od 10 % za svakog polaznika.

Kako mogu rezervirati radionicu?

Kliknite na Obrazac za prijavu i ispunite obrazac. Za daljnje informacije bit ćete kontaktirani u roku od 24 sata.