hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

ČLANOVI SSBM GRUPACIJE KOD MINISTRA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. Dario Silić, dr. sc. Zdravko Marić i dr. sc. Luka Leško

Članovi SSBM grupacije, profesor dr. sc. Dario Silić i direktor Visoke škole za sigurnost dr. sc. Luka
Leško
, posjetili su potpredsjednika Vlade i Ministra financija Republike Hrvatske dr. sc. Zdravka
Marića
, u sklopu konferencije SIGURNOST 22. Ministar je, naime, dao potporu sadržajnom dijelu
konferencije u organizaciji Visoke škole za sigurnost i suorganizaciji Swiss School of Business and
Management Geneva te Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore. Nakon razmjene
promišljanja članova SSBM grupacije i Ministra o širem društvenom kontekstu problematike financijske
(ne)stabilnosti sa sigurnosnog aspekta, Ministar je odgovorio i na važna aktualna pitanja poput dinamike
uvođenja eura, galopirajuće inflacije, iznijevši pritom i razmišljanja o širim ekonomskim posljedicama
invazije na Ukrajinu
. Video obraćanje Ministra Marića upotpunilo je time sadržaj konferencije, koja
okupila velik broj visokih uzvanika, istaknutih govornika iz akademske i stručne zajednice, uključujući
respektabilan broj predstavnika industrijskih lidera, koji su zajednički raspravljali o važnim aktualnim
temama poput međunarodne i nacionalne sigurnosti uslijed recentnih geopolitičkih promjena, sigurnosti
provedbe velikih građevinskih projekata, sigurnosti boravka turista u Hrvatskoj, poslovnoj i kibernetičkoj
sigurnosti, suvremenim konceptima zaštite okoliša u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama,
itd.