hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

Dana 28. travnja obilježava se Nacionalni dan zaštite na radu

Naš Blog > Dana 28. travnja obilježava se Nacionalni dan zaštite na radu

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization, ILO) od 2003. godine svakog 28. travnja u godini obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu. Od 2007. godine u Republici Hrvatskoj se na taj dan obilježava Nacionalni dan zaštite na radu.

Obilježavanjem ovog dana naglašava se važnost osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, a što je u skladu i s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima prema kojima svaki radnik ima pravo raditi u uvjetima u kojima se čuva njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Svrha obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti unaprjeđenja zaštite na radu, smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te sprječavanja nastanka invalidnosti radnika.