hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Gostujuće predavanje Ivice Daničića, dipl. ing. kem. na Veleučilištu studija sigurnosti

Uloga inspekcije u održavanju sigurnog radnog okruženja

Suradnja s inspekcijom i implementacija preporuka

Interaktivna diskusija