hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Intervju sa profesorom: Dario Gauš

Dario Gauš, VSS profesor

Molim Vas da ukratko predstavite sebe i Vašu trenutnu poziciju.

Dario Gauš rođen je 1975. godine. Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Obavljao je poslove vatrogasca i vozača vatrogasnog vozila do 2002. godine kada je unaprijeđen u voditelja smjene. Godine 2004. unaprijeđen je u pomoćnika zapovjednika postrojbe za operativno tehničke poslove. Od 2008. godine do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika JVP Grada Rijeke. Od 2001. – 2017. također je obavljao i dužnosti zapovjednika DVD-a “Klana”. Godine 2017. preuzima dužnosti predsjednika iste dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Iza sebe ima niz zapovijedanja na vatrogasnim intervencijama kao i rukovođenja složenijim vatrogasnim intervencijama pri strukturnim požarima, požarima otvorenog prostora, kemijskim akcidentima kao i tehničkim spašavanjima. Na VŠS Zagreb 2002. godine stječe zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti – smjer zaštita od požara, a 2004. završava i smjer zaštite na radu. Od 2006. godine ima zvanje magistra sigurnosti.

Na VŠS Zagreb predstojnik je katedre za zaštitu od požara te predaje Opremu za gašenje požara i Stručnu praksu. Na Vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice predaje Vatrogasnu taktiku. Kao vatrogasni instruktor aktivno je uključen u osposobljavanja vatrogasaca, ne samo na županijskoj razini, već i na državnoj i međunarodnoj. U tom smislu uključen je i organizira osposobljavanja iz područja gašenja požara u zatvorenom prostoru te spašavanja iz dubina i visina kako za profesionalne, tako i za dobrovoljne vatrogasce. Autor je i više objavljenih stručnih radova i članaka, a kao koautor potpisuje i Priručnik za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca te je autor monografije DVD-a „Klana“.

Kako je JVP Grada Rijeke prva hrvatska vatrogasna postrojba koja je u Hrvatsku dovela sustav za dobivanje komprimirane pjene za gašenje – CAFS (Compressed Air Foam System), bio je jedan od začetnika implementacije ovog sustava u operativnu upotrebu u hrvatskim vatrogasnim postrojbama čemu je pridonesao i sa dva stručna rada na ovu temu. Kao predstavnik JVP Grada Rijeke sudjeluje u aktivnostima Mehanizma civilne zaštite EU kroz koji je uspješno završio nekoliko osposobljavanja iz područja kriznog menadžmenta.

Koje je Vaše područje specijalizacije i što predajete na VSS-u?

Područje specijalizacije: Zaštita od požara

Funkcija: Predstojnik katedre za zaštitu od požara

Predmeti:

  • Oprema za gašenje požara
  • Stručna praksa
  • Procjena ugroženosti od požara

Zašto mislite da je zaštita na radu važna, posebito u organizacijama?

Radnik je ključ uspješnosti svake organizacije. U tom smislu i briga poslodavca za radnika premašila je sagledavanje tek troškova bilo neposrednih, bilo posrednih koje će mu eventualno izbivanje radnika zbog ozljede odnosno profesionalnog oboljenja prouzročiti. Poslodavac danas, u svjetlu modernih spoznaja s područja zaštite na radu, mora gledati dugoročno i uvažavati radnika kao ravnopravnog partnera na području zaštite na radu, što će pozitivno utjecati i na strukovni razvoj radnika kao jedinke unutar zdravog i sigurnog kolektiva.

Koja su radna mjesta najtraženija u području zaštite na radu?

Danas je teško sagledavati zaštitu na radu kao zasebnu cjelinu, već više kao funkciju integriranu u sve sfere djelovanja unutar neke organizacije. Stoga je u interesu poslodavca imati stručnjake iz područja zaštite na radu koji će istu moći uspješno i implementirati u funkcionalne cjeline organizacije te svoje znanje prenositi na radnike sa ciljem prevencije nastanak ozljeda odnosno profesionalnih oboljenja.

Koji biste savjet dali studentima VSS-a (sadašnjim / budućim studentima)?

Uvijek dajte i činite više od onoga što se od Vas traži. To je ključ uspješnosti pojedinca unutar neke organizacije, a studij je vrijeme i mjesto za pripremu za budući profesionalni život. Koristite predavače. Oni moguće neće imati odgovore na sva vaša pitanja, ali stalnom interakcijom potičete i njih na kontinuiran rad i na unaprjeđivanje osobnih znanja i vještina koje prenose upravo Vama i vašim budućim kolegama studentima. Sa stjecanjem diplome i zvanja, škola tek počinje, stoga budite spremni na cjeloživotno učenje, što predstavlja osnovu izgradnje u budućeg stručnjaka na području ZNR odnosno ZOP-a.

Kako VSS može doprinijeti studentima i njihovom budućem zaposlenju?

Predavači na VSS su ljudi iz struke koji godine svoga iskustva i pritom stečeno znanje nesebično prenose na svoje studente. No, završetkom studija kontakt ne prestaje. Putevi predavača i studenata se i nakon završetka studija isprepleću upravo kroz struku. Ovi kontakti od posebnog su značaja stoga što su upravo predavači kontakt koji će potencijalno otvoriti vrata kod poslodavaca.

Postoji li neka posebna situacija / iskustvo koje biste istaknuli tamo gdje se pokazalo da je zaštita na radu izuzetno važna?

Kao osoba koja dolazi iz područja vatrogasne operative, mogu istaknuti niz slučajeva gdje su načela zaštite na radu bila presudna za sigurnost vatrogasca pri obavljanju vatrogasnih zadaća. Dodatno, kroz posljednjih 15-tak godina razvila se „zdravstvena“ svijest među vatrogascima. Prepoznali su promjenu gorive tvari unutar životne okoline i fokus stavili na opasnosti koje proizlaze iz gorenja sintetičkih materijala i dugoročnog izlaganja produktima njihova sagorijevanja. Vatrogasci obolijevaju, a zadaća je zaštite na radu implementacija i razvoj „industrijske higijene“ unutar vatrogasnih postrojbi.