hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Intervju sa profesorom: dr. sc. Darko Palačić

Intervju sa VSS profesorom dr. sc. Darko Palačić
dr.sc. Darko Palačić

Molim Vas da ukratko predstavite sebe i Vašu trenutnu poziciju.

Dr.sc Darko Palačić, nekadašnji student Visoke škole za sigurnost, diplomirani inženjer i magistar sigurnosti, magistar informacijskih znanosti, doktor znanosti zaštite na radu, Lead Risk Manager, Certificirani menadžer korporativne sigurnosti, Lead auditor za QEOHS te drugim stečenim certifikatima, ovlaštenjima i edukacijama. Područje interesa su mi sustavi upravljanja sigurnošću i rizicima gdje se bavim konzultantskim i auditorskim aktivnostima i poslovima za korisnike usluga različitih veličala i djelatnosti te nekoliko certifikacijskih tijela. Vlasnik sam i direktor konzultantske tvrtke PhD Consultor d.o.o., a uz navedeno rukovoditelj sam poslova u sektoru privatne zaštite u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Proveo sam niz istraživanja i objavio više od 120 znanstvenih i stručnih radova u području sustava upravljanja sigurnošću i rizicima. Predavač sam na brojnim edukacijama i radionicama u području sigurnosti, upravljanja rizicima, kao i sustava upravljanja općenito.

Koje je Vaše područje specijalizacije i što predajete na VSS-u?

Područje specijalizacije su mi međunarodne norme za sustave upravljanja sigurnošću i rizicima što podrazumijeva dugogodišnje teoretsko i praktično iskustvo u uvođenju navedenih sustava upravljanja u tvrtkama različitih djelatnosti. Poseban segment u tome predstavlja upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu te upravljanje i procjena rizika. Uz navedeno niz godina radim u sektoru privatne zaštite i detektivskih poslova. Na VSS-u predajem kolegij Sustavi upravljanja sigurnošću, Privatna zaštita te Zaštita osoba i imovne.

Zašto mislite da je zaštita na radu važna, posebito u organizacijama?

Učinkovita provedba zaštite na radu temelj je stvaranja sigurnih uvjeta rada u svim poslovnim procesima svake organizacije. Posebno je to bitno u primarnim poslovnim procesima koji direktno stvaraju novu vrijednost. Iako zaštita na radu spada u sekundarne poslovne procese, odnosno procese koji podupiru i stvaraju uvjete za normalno odvijanje primarnih procesa, u suvremenom poslovanju nezamislivo je provoditi poslovne aktivnosti u primarnim procesima bez osigurane visoke razine sigurnosti na radu. Stoga se s pravom smatra da je zaštita na radu sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnih postupaka. Praksa pokazuje da se ulaganjem u zaštitu na radu i izgradnjom sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u organizacijama postiže učinkovitija zaštita na radu, odnosno sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Koja su radna mjesta najtraženija u području zaštite na radu?

Svatko tko traži posao želi naći posao sa dobrim uvjetima, kao što su dobra plaća, dodatne beneficije i slično. Želite li raditi u zaštiti na radu potrebno vam je dobro poznavanje propisa ali i dodatne kompetencije. Zaštita na radu temelji se na propisima, a njih možete poznavati samo ako ih čitate. Vrlo često se pri oglašavanju radnih mjesta u zaštiti na radu traže i dodatne kompetencije u zaštiti od požara (položen stručni ispit). Uz navedeno ponekad se traže i kompetencije u zaštiti okoliša. Zašto je to tako i o čemu to ovisi? Prije svega to ovisi o veličini i složenosti organizacije koja oglašava natječaj za zapošljavanje. Naime, u manjim organizacijama praksa je da stručne poslove zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša obavlja jedna osoba. Za zapošljavanje većim organizacijama gdje postoje službe za svako pojedino područje zaštite raspisuju se natječaji za svaku vrstu stručnjaka posebno. Uz navedeno postoje mogućnosti i zapošljavanja u organizacijama koje su ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, odnosno koje takve usluge nude na tržištu.

Potrebno je naglasiti činjenicu da u zemljama EU i šire već niz godina postoji trend zapošljavanja stručnjaka HSE (health, safety, environment), odnosno stručnjaka za područje zaštite na radu i okoliša. Pri tome je potrebno naglasiti još jednu činjenicu, a to je da se u tim zemljama zaštita od požara smatra sastavnim dijelom zaštite na radu (occupational health and safety) i nije izdvojeno područje kako je to primjer u Hrvatskoj. Ovisno o poziciji to mogu biti radna mjesta HSE Manager, HSE expert, HSE adviser i sl. Dakle svjetski je trend da osoba koja traži dobar posao posjeduje sve potrebne kompetencija zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Drago mi je istaknuti da su se neki naši studenti odvažili i posao potražili i dobili u inozemstvu na vrlo odgovornim i zahtjevnim radnim mjestima. Generalno gledano, u svakom poslu pa tako i u zaštiti na radu, neophodno je trajno stjecanje novi kompetencija i znanja.

Koji biste savjet dali studentima VSS-a (sadašnjim / budućim studentima)?

Neovisno o tome da li ste redovni ili izvanredni student, kakva vam je materijalna situacija, u kakvim se privatnim okolnosti, kakvu podršku okoline imate ili je ona izostala, studiranje je zahtjevan proces koji iziskuje puno napora. U tom procesu najviše ovisite o sebi, o svom stavu, o svom pristupu, volji i motivaciji. Gdje se vidite u narednih 5 godina? Što radite tada? Na kojoj se poziciji vidite? Što želite postići na poslovnom i privatnom planu? Ako u ruke uzmete luk i strijelu a ne znate što je cilj, što je meta, sve što okolo trči činiti će vam se kao super meta. Na taj način samo raspršujete svoju energiju na nebitne i nepotrebne stvari. Sagledajte gdje ste i što ste. Definirajte svoje ciljeve! Odredite što sve trebate učiniti i postići, koji su koraci na tom putu da dođete do svog cilja. Definirajte u kojim rokovima ćete stati neki od koraka i na taj način definirajte kad ćete doći do cilja. Nemate ciljeve? Razmislite što želite i postavite si ciljeve. I krenite prema njima.

U tom putu nailaziti ćete na brojne prepreke. To je sve proces vašeg rasta i razvoja. To je na neki način očekivano. Budite uporni. Zato svim sadašnjim i budući studenima samo mogu ponoviti riječi Winstona Churchilla: „Nikada! Nikada! Nikada! Nikada nemojte odustati.

Kako VSS može doprinijeti studentima i njihovom budućem zaposlenju?

VSS konkretno doprinosi razvoju i stjecanju znanja i kompetencija svojih studenata. Svaki kolegij, svaka posebna teme unutar kolegija mogućnost je koju studenti trebaju iskoristiti za stjecanje novih znanja i jačanje svojih kompetencija. Uz navedeno VSS pruža svojim studentima mogućnost umrežavanja, povezivanja, međusobne suradnje i učenja timskog rada. Sve navedeno direktan je doprinos VSS-a studentima i njihovim mogućnostima zapošljavanja.

Postoji li neka posebna situacija / iskustvo koje biste istaknuli tamo gdje se pokazalo da je zaštita na radu izuzetno važna?

Obzirom na svoju dugogodišnju praksu u zaštiti na radu imao sam prilike posjetiti i surađivati sa različitim tvrtkama. Suradnja je također podrazumijevala kontrolu i nadzor njihovih procesa i sustava zaštite na radu. U praksi sam vidio fantastična rješenja zaštite kao i potpuno zanemarivanje zaštite na radu. Imao sam priliku vidjeti provedbu zaštite na radu u rudniku, na naftnoj bušotini, u procesnoj industriji, brodogradnji, šumarstvu, graditeljstvu, prehrambenoj industriji, metaloprerađivačkoj industriji, demilitarizaciji streljiva, maloprodaji, uredskim poslovima itd. Gledajući unatrag jedino što mogu zaključiti je da je zaštita na radu izuzetno važna na svakom radnom mjestu, za svakog radnika. Svaki je život jednako važan. Naravno, postoje poslovi pri kojima postaje izuzetno visoki rizici i onih kod koji su rizici mali. No imao sam priliku analizirati slučaj u kojem je radnica pri obavljanju administrativnih poslovima u uredu doživjela ozljedu pri kojoj joj je amputiran prst ruke. Analizirati sam i slučaj pri kojem se radnik koji u pravilu obavlja radove na visini (stupovi dalekovoda) pomoću penjačke opreme poskliznu na prvoj prečki ljestava, pao u stranu i slomio ključnu kost. Pri obavljanju bilo kojeg posla radnik se može ozlijediti. Stoga je zaštita na radu izuzetno važna pri obavljanju svakog posla.