hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Nastavnici VSS-a održali izlaganja na International Conference on Business and Integral Security 

Dana 24. studenog, u organizaciji Swiss School of Business and Management Geneva, održana je konferencija naziva International Conference on Business and Integral Security s tematikom umjetna inteligencija za održivo društvo – rizici, prilike i izazovi.

Uz sudionike i izlagače diljem svijeta, poput Švicarske, Njemačke, Češke, Japana, Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade itd., koji su govorili informacijskim sustavima, umjetnoj inteligenciji, strojnom učenju, integralnoj sigurnosti, informacijskog sigurnosti i sličnim interdisciplinarnim domenama, svoj su stručni doprinos dali i nastavnici Veleučilišta studija sigurnosti.

Dekan dr. sc. Luka Leško, DBA, u suautorstvu s dr. sc. Marijom Silićem, prezentirao je rad pod nazivom ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND (COUNTER)TERRORISM [UMJETNA INTELIGENCIJA I (PROTU)TERORIZAM]. Akademska tajnica, izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković prezentirala je rad na temu THE NEW EU AI ACT: A COMPREHENSIVE LEGISLATION ON AI OR JUST A BEGINNING? [NOVI EU AI AKT: SVEOBUHVATNA LEGISLATIVA O AI ILI SAMO POČETAK?], a dr. sc. Dario Silić, na konferenciji je u suautorstvu publicirao rad na temu AN EU – GDPR BASED PRIVACY ASSURANCE FRAMEWORK FOR DATA PROCESSORS IN SOFTWARE PACKAGE IMPLEMENTATION INDUSTRY IN INDIA [OKVIR ZA OSIGURANJE PRIVATNOSTI TEMELJEN NA EU – GDPR ZA OBRAĐIVAČE PODATAKA U INDUSTRIJI IMPLEMENTACIJE SOFTVERSKIH PAKETA U INDIJI].