hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

Održivi razvoj – što je i kako možemo pridonijeti

Naš Blog > Održivi razvoj – što je i kako možemo pridonijeti

Održivi razvoj je pojam koji se posljednjih godina spominje sve češće kako ljudi postaju svjesniji utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš, no što se pod tim pojmom podrazumijeva?

Održivi razvoj je razvoj društva koji se temelji na okolišnoj, društvenoj i gospodarskoj održivosti s ciljem zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Koncept održivog razvoja temelji se na tri stupa: ekonomskom, socijalnom i ekološkom. Ova tri stupa su međusobno ovisna i moraju biti uravnotežena kako bi se postigao održivi razvoj. Gospodarski razvoj mora se provoditi na način koji ne iscrpljuje prirodne resurse niti uzrokuje nepopravljivu štetu okolišu. Društveni razvoj mora se provoditi na način koji promiče jednakost i pravdu, uz istovremeno očuvanje kulturne raznolikosti.

Jedan od najvažnijih programa o održivom razvoju pod nazivom Agenda 2030 usvojen je na Summitu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju u New Yorku 2015. godine. U središtu programa je 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), koji su hitan poziv na djelovanje svim zemljama u globalnom partnerstvu. Agenda 2030 svoje težište stavlja na ljude, planet, prosperitet, mir i partnerstvo (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership), očekujući od država da u skladu sa svojim nacionalnim kapacitetima učine sve da „nitko ne bude ostavljen po strani“(„leaving no-one behind“).

Jedan od ključnih aspekata održivog razvoja je promicanje obnovljivih izvora energije. Fosilna goriva ograničeni su resurs koji postaje sve oskudniji i skuplji, a njihova upotreba uvelike pridonosi globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama. Obnovljivi izvori energije poput sunca, vjetra i hidroenergije ne samo da su čišći i održiviji, nego također postaju sve pristupačniji.

Drugi važan aspekt održivog razvoja je promicanje održive poljoprivrede i šumarstva. Konvencionalne poljoprivredne prakse mogu biti štetne za okoliš, dovesti do erozije tla, zagađenja vode i gubitka biološke raznolikosti. Održive poljoprivredne prakse, poput organske poljoprivrede, agrošumarstva i permakulture, promiču zdravlje tla, biološku raznolikost i očuvanje prirodnih resursa.

Osim toga, održivi razvoj zahtijeva promicanje održivih obrazaca potrošnje i proizvodnje. To uključuje smanjenje otpada i emisija, promicanje recikliranja i ponovne upotrebe te promicanje održivih mogućnosti prijevoza poput hodanja, vožnje biciklom i javnog prijevoza.

Održivi razvoj također zahtijeva uključenost svih dionika, uključujući vlade, poduzeća i organizacije civilnog društva. Vlade moraju osigurati pravni i regulatorni okvir koji promiče održivi razvoj, dok poduzeća moraju usvojiti održive prakse i ulagati u obnovljivu energiju i održive tehnologije. Organizacije civilnog društva također moraju igrati ulogu u promicanju održivog razvoja kroz obrazovanje, zagovaranje i kampanje podizanja javne svijesti.

Studenti Veleučilišta studija sigurnosti na smjeru Zaštita okoliša imaju priliku saznati više o konceptu održivog razvoja kroz kolegij ‘Održivi razvoj, a više informacija možete saznati na linku.