hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

Dino Kolak, mag. oec.

Dino Kolak, mag. oec.

Životopis

Magistrirao je 2016. godine na Sveučilištu u Zagrebu (EFZG). Magistrirao je sa temom koja je bila usmjerena
na sprječavanje pranja novca.
Protekle tri godine radi kao “Operations director” u SSBM Geneva i uključen je u dosta novih projekata u SSBM
Geneva.
Od 2020. godine je i član Odjela kvalitete SSBM Geneva.