hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Dino Kolak, mag. oec.

Dino Kolak, mag. oec.

Životopis

Magistrirao je 2016. godine na Sveučilištu u Zagrebu (EFZG). Magistrirao je sa temom koja je bila usmjerena
na sprječavanje pranja novca.
Protekle tri godine radi kao “Operations director” u SSBM Geneva i uključen je u dosta novih projekata u SSBM
Geneva.
Od 2020. godine je i član Odjela kvalitete SSBM Geneva.