hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Davor Delišimunović dipl. ing. el.

Davor Delišimunović dipl. ing. el.

Davor Delišimunović – diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer telekomunikacije i informatika. Od 1995. godine bavi se poslovima zaštite i sigurnosti osoba i imovine. Zapošljava se u tvrtki ASI – Agenciji Securicom International, a od 1997. godine radi u tvrtki AKD-ZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba do 2018. godine. Nakon toga pokreće osnivanje vlastite tvrtke Poslovna sigurnost d.o.o. za poslovni konzalting iz područja sigurnosti i usluge razvoja i primjene inovativnih elektroničkih proizvoda iz područja zaštite. Ovlašteni je inženjer elektrotehnike, član je Hrvatske komore inženjera elektrotehnike u graditeljstvu, Hrvatske udruge inženjera, Hrvatskog ceha zaštitara i ASIS-a (American Society for Industrial Security). Položio je stručni ispit za obavljanje poslova tehničke zaštite, te je ovlašten za projektiranje, izvođenje i stručni nadzor sustava tehničke zaštite. Redovni je predavač na stručnim skupovima i seminarima za izobrazbu zaštitara i edukacijama namijenjenim predstavnicima gospodarstvenika, financijskih institucija, osiguravateljskih tvrtki i zaštitara. Redovni je predavač na sveučilištu Libertas. Polaznik je brojnih stručnih seminara na temu zaštite i sigurnosti, te je stekao više certifikata o edukaciji za najsuvremenije sustave tehničke zaštite u zemlji i inozemstvu. Objavio je brojne stručne članke te nekoliko knjiga na temu zaštite i sigurnosti “Zaštita i sigurnost financijskih institucija” (koautor), “Suvremeni koncepti i uređaji zaštite”, “Priručnik za izobrazbu i stručni ispit zaštitara i zaštitara-tehničara” (grupa autora) i “Management zaštite i sigurnosti”. Referentni sustavi zaštite koje je projektirao, vodio ili nadzirao nalaze se u financijskim institucijama, objektima kritične nacionalne infrastrukture, značajnijim gospodarskim subjektima, raznim državnim institucijama i ministarstvima Vlade RH, te kod brojnih privatnih naručitelja.

Pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje Suvremene koncepte i uređaje zaštite.

 

IZDVOJENA ZNANSTVENA/STRUČNA DJELA:

Delišimunović, D. (2006). Management zaštite i sigurnosti, Pragmatekh, Zagreb.

Delišimunović, D. i suradnici (2005). Priručnik za izobrazbu i stručni ispit zaštitara i zaštitara-tehničara, Dvotočka, Zagreb.

Delišimunović, D. (2011). Organiziranje poslovne sigurnosti. Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Menadžment i sigurnost“.

Delišimunović, D. (2011). Tehnologija zaštite visoko štićenih prostora, Elektrotehničko društvo Zagreb i Hrvatski zavod za norme. 22.međunarodni simpozij EIS 2011 dani Josipa Lončara.

Delišimunović, D. (2010). Planiranje i uspostava sustava zaštite. Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Menadžment i sigurnost“.