Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW
Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW

doc. dr. sc. Boris Božić

doc. dr. sc. Boris Božić, prof. v. š.

Životopis

Boris Božić, rođen 21. rujna 1956. godine u Varešu. Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.Tijekom studija demonstrator iz anatomije. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ 1987. godine ,specijalistički ispit položio 1992. godine. Sada pročelnik Poliklinike Klinike za neurokirurgiju. Magistarski rad „Učinak hiperosmolarnosti cerebrospinalnog likvora na intrakranijski tlak“ obranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine, te stekao akademski stupanj magistar prirodnih znanosti iz područja biologije (biomedicina). Doktorsku disertaciju “Istraživanja ponašanja slabinske kralješnice u dinamičkim uvjetima” obranio je 1995. godine i stekao akademski stupanj doktor biomedicinskih znanosti iz polja medicine. U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. god., a u travnju 2003. godine u zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti i javno zdravstvo.U tijeku je proces izbora u zvanje višeg znastvenog suradnika na Medicinskom fak. u Zagrebu.Od 2002. godine povremeno sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju iz fizikalne medicine i rehabilitacije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina surađivao u održavanju vježbi i seminara iz područja neurokirurgije za predmet Opća i ratna kirurgija sa studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.U zvanje primarijus izabran je 2005. godine.Od 2007. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Kineziološkom fakultetu na katedri za biomehaniku,a od 2012 god. na predmetu gerontokineziologija. Od 2008. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Zdrastvenom Veleučilištu Zagreb, u području biomedicine i neuroznanost,a od 2014. god. i na izvođenje nastave iz predmeta anatomija.Od 2014 god. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine i zdravstva,polje temeljne medicinske znanosti grana anatomija.Od 2010 god. učestvuje u izvođenju nastave na Veleučilištu Velika Gorica na katedri za anatomiji u fiziologiju,a od 2011 god. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u znanstvenom području biomedicine i zdravstva,grana anatomija.Od 2018 god.izbran je u zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju.2015.god. izbaran je u zvanje docenta na Kineziološkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za kolegij biomehanika i kolegij gerontokineziologija.Na istom fakultetu učestvuje u izvođenju prijediplomske,poslijediplomske nastave i izvođenju nastave u okviru doktorskog studija Kineziološkog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu.Od 2017.god.učestvuje u izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,studij na engleskom jeziku u okviru kolegija Human locomotion.Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju na izbornom predmetu Prometni traumatizam. U okviru poslijediplomske nastave sudjeluje u izvođenju nastave na istom predmetu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ,te kolegiju anatomija i biomehanika slabinske kralješnice. U tijeku je imenovanje za višeg znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu Zagreb, te pokrenut je proces za izbor izv. profesora na Kineziološkom fakultetu Zagreb.

 

Surađivao je u četiri znanstvenoistraživačka projekta potpomognuta od Ministarsta znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.Konzilijarni je neurokirurg u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu Sudjelovao na više edukacijskih skupova u inozemstvu u organizaciji Europskoga društva za neurokirurgiju dječje dobi (ESPN) tijekom 1996. godine u Austriji, 1997. godine u Njemačkoj i 1998. godine u Italiji.Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Kao član organizacijskog odbora aktivno je sudjelovao u organizaciji Trećeg hrvatskoga neurokirurškog kongresa u lipnju 2002. godine, te u organizaciji 9. Kongresa endoskopske kirurgije u Osijeku 2008.god.,u organizaciji 11. Kongresa endoskopske kirurgije u Sl.Brodu 2012 god.Objavio je 135 znanstvenih i stručnih radova te kongresna priopćenja u domaćim i inozemnim časopisima.Kao koautor sudjelovao je u izradi pet recenziranih knjiga i pet stručnih skripti.Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva HLZ, Hrvatskog vertebrološkog društva HLZ u kojem više godina obavlja funkciju dopredsjednika, član je Hrvatskog društva za neuroznanost, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Društva sudskih vještaka. Isto tako član je Europskog udruženja za neurokirurgiju dječije dobi (ESPN), Europskog neurokirurškog udruženja (EANS), Svjetskog neurokirurškog udruženja (WFNS) te New York-ške akademije, razred za biomedicinske znanosti,član Euroacademia multidisciplinaria neurotramatologica od 2017.god., od 2022. Godine član je Bosnia-Hercegovina American Academy of Arts, te od 2022. god. član Američko bosansko- hercegovačke akademije nauka i umjetnosti.

Jedan je od osnivača SENS – Udruženje neurokirurga jugoistične Europe. Oženjen je i otac je dvoje djece.U vrijeme Domovinskog rata kao specijalist neurokirurg sudjelovao u radu Ratnih bolnica  Slavonski Brod i Velika Gorica,hrvatski je branitelj i dragovoljac domovinskog rata..Dobitnik je dvije povelje Hrvatskog liječničkog zbora zbog unapređenja liječničke struke.