hrenVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrenVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

doc. dr. sc. Darko Možnik

doc. dr. sc. Darko Možnik

Doc. dr. sc. Darko Možnik, diplomirani inženjer, magistar znanosti i doktor znanosti u tehničkom području u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstevnom području tehničkih znanosti u znanstvenom polju računarstvo.

Predaje više predmeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” (HVU “Dr. Franjo Tuđman”) tj. Sveučilištu obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” (u osnivanju) u Zagrebu. Sudjelovao je u izradi određenih sadržaja predmeta preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za potrebe MORH-a i OS RH.

Radio je i radi na projektima i u području informacijske sigurnosti i sigurnosti informacijskih sustava.

Radi na projektu “Internacionalizacija stručnog diplomskog specijalistićkog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika” gdje predaje i nositelj je predmeta Integrirani sustavi informacijske sigurnosti.

Ima iskustva u planiranju, dizajniranju i implementaciji informacijskih sustava, sigurnosti informacijskih sustava, informacijske sigurnosti, sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i integriranih sustava informacijske sigurnosti.

Objavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova i u području planiranja, dizajna i razvoja informacijskih sustava, sigurnosti informacijskih sustava, informacijske sigurnosti, sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i integriranih sustava informacijske sigurnosti.

Sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u području interesa i djelovanja (informacijski sustavi, sigurnost informacijskih sustava, informacijska sigurnost, kibernetička sigurnost i kibernetička otpornost ili elastičnost).

Pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje kolegij Kibernetička sigurnost.

 

IZDVOJENA ZNANSTVENA/STRUČNA DJELA:

Galinec, D., Možnik, D. & Guberina, B. (2017) Cybersecurity and cyber defence : national level strategic approach. Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije, 58 (3), 266-272

Možnik, D. & Zekulić, V. (2015) E-učenje i europsko vojno obrazovanje. U: MIPRO 2015.

Randić, M., Matika, D. & Možnik, D. (2015) SWOT analysis of deficiencies on ship components identified by port state control inspections with the aim to improve the safety of maritime navigation. Brodogradnja, 66 (3), 61-72.

Možnik, D. & Zekulić, V. (2014) E-učenje: koncept i primjene u europskom vojnom školstvu. U: MIPRO 2014.

Možnik, D. (2013) Primjena e-učenja u NATO okružju (e-NATO). U: MIPRO 2013.