hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

doc. dr. sc. Matej Mihić

doc. dr. sc. Matej Mihić

Životopis

Doc.dr.sc. Matej Mihić, mag.ing.aedif. zaposlen je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Diplomirao je 2012. na Građevinskom fakultetu na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment gdje se i zaposlio kao znanstveni novak. 2018. doktorirao je na temu „Incorporation of Health and Safety into Building Information Modelling through Hazard Integration System“ (Povezivanje zaštite na radu i Informacijskog modeliranja gradnje kroz Sustav integracije opasnosti) te se nakon doktorata zaposlio kao poslijedoktorand, a od 2022. kao docent.

Kroz svoju akademsku karijeru držao je nastavu na brojnim kolegijima iz područja organizacije i tehnologije građenja, a od 2022. nositelj je kolegija iz područja zaštite na radu u građevinarstvu na matičnom Građevinskom fakultetu i na Metalurškom fakultetu u Sisku. Bio je mentor ili komentor na više od 40 diplomskih i završnih radova. Na VSS predaje kolegij Građevinske mjere zaštite na radu.

Sudjeluje na brojnim znanstvenim projektima financiranim od strane Europske unije i nacionalnih fondova, kao primjerice:

  • Educational Lab – Big Machine (Erasmus+)
  • Construction Safety with Education and Training using Immersive Reality (Erasmus+)
  • Razvoj automatiziranog sustava za normiranje resursa kod energetski učinkovite gradnje (Operativni program Konkurentnost i kohezija)

Istraživački interes mu je u području zaštite na radu u građevinarstvu, korištenju virtualne stvarnosti, kružnoj ekonomiji, produktivnosti rada i javnoj nabavi u građevinarstvu. Kroz svoj rad, napisao je 9 radova u znanstvenim časopisima i 18 radova na znanstvenim konferencijama. Bio je član organizacijskog i znanstvenog odbora međunarodnih konferencija te je i recenzent za brojne znanstvene časopise.

Osim rada u znanstvenom i nastavnom polju, od 2015. je ovlašteni inženjer građevinarstva i Koordinator zaštite na radu u tijekom izrade projekta i tijekom gradnje. Uz poslove koordinatora zaštite na radu i stručnog nadzora građenja, sudjeluje i u provođenju građevinskih vještačenja i izradi analiza i stručnih mišljenja u području građevinarstva. U sklopu Hrvatske komore inženjera građevinarstva sudjeluje u izradi standarda usluga inženjera građevinarstva kao predsjednik Povjerenstva za normiranje poslova i usluga. Član je Hrvatske udruge za organizaciju građenja i predsjednik Hrvatske udruge koordinatora zaštite na radu.

MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA: 337732

IZDVOJENA ZNANSTVENA/STRUČNA DJELA:

Izrada plana izvođenja radova za projekt: Provedba mjera zaštite kompleksa katedrale Uznesenja Marijina, Kaptol 31, Zagreb, Naručitelj: ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA – ZAGREBAČKA KATEDRALA

Mihić, Matej: Classification of construction hazards for a universal hazard identification methodology // Journal of Civil Engineering and Management, 26 (2020), 2; 147-159 doi:10.3846/jcem.2020.11932

Mihić, Matej; Vukomanović, Mladen; Završki, Ivica: Review of previous applications of innovative information technologies in construction health and safety // Organization, Technology and Management in Construction, 11 (2019), 1; 1952-1967 doi:10.2478/otmcj-2019-0004

Mihić, M.; Cerić, A., Završki, I: Developing Construction Hazard Database for Automated Hazard Identification Process, Technical Gazette, 2018

Lovrenčić Butković, Lana; Mihić, Matej; Sigmund, Zvonko: Assessment methods for evaluating circular economy projects in construction: a review of available tools // International Journal of Construction Management, 21 (2021), 1-10 doi:10.1080/15623599.2021.1942770