hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

dr. sc. Ana Rački Marinković

dr. sc. Ana Rački Marinković

Životopis

Ana Rački Marinković rođena je 6. kolovoza 1975. godine u Zagrebu. Gimnaziju je završila u Zagrebu, te je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirala na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Ranija prava u postupku stjecanja žiga u hrvatskom pravu i pravu Europske unije“ obranila je 15. listopada 2010. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane trgovačkog prava i prava društava.

Izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 8. veljače 2023.

Radni vijek započela je 1999. kao pravnica u PLIVA d.d. Zagreb gdje je stekla i prvo radno iskustvo u području prava intelektualnog vlasništva. U Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske bila je zaposlena prvo kao rukovoditelj Sektora za žigove i industrijski dizajn, a zatim kao zamjenica ravnateljice. Bila je pomoćnica zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava zaposlena u Uredu Vlade Republike Hrvatske.

Od 2023. godine zaposlena je na Veleučilištu studija sigurnosti gdje predaje predmete Upravni postupak i Međunarodno i europsko pravo sigurnosti. Kao vanjski suradnik izvodi nastavu iz predmeta Pravo industrijskog vlasništva na preddiplomskom i diplomskom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju iz trgovačkog prava i prava društava. Predaje na Poslijediplomskome sveučilišnome interdisciplinarnome specijalističkome studiju Intelektualno vlasništvo. U okviru aktivnosti Akademije intelektualnog vlasništva koja djeluje pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo držala je predavanja i stručnu edukaciju u području prava intelektualnog vlasništva. Vodila je i predavala na radionicama Pravosudne akademije, Policijske akademije, Državne škole za javnu upravu te na Ljetnoj školi intelektualnog vlasništva Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Položila je pravosudni ispit 2008. godine. Bila je članica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva, te je kao članica radne skupine sudjelovala u pripremi pregovora s Europskom unijom za poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva. Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju sudjelovala je u radu radne skupine Vijeća Europske unije u području intelektualnog vlasništva. Kao stručnjak u području intelektualnog vlasništva sudjeluje u raznim EU projektima stručne pomoći vezanim uz pridruživanje Europskoj uniji državama u regiji i šire. Predsjedavala je Koordinacijskim povjerenstvom za provedbu prava intelektualnog vlasništva koje djeluje u okviru trajnog mehanizma koordinacije poslova i aktivnosti provedbe prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, te je sudjelovala je u pripremi prijedloga zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Znanstveno radi u području industrijskog vlasništva, a osobito u području prava žiga, zemljopisnih oznaka, poslovnih tajni, te u području provedbe prava intelektualnog vlasništva.

Do sada je objavila preko dvadeset znanstvenih i stručnih radova u tom području te je izlagala na više od 20 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih savjetovanja i konferencija.

MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA: 327764

 

IZDVOJENA ZNANSTVENA DJELA:

 

Rački Marinković, A. (2011). Domain Names: Towards a New Form of Intellectual Property. Journal of Intellectual Property Law and Practice, Oxford University, 6, (9), 632-637.

Rački Marinković, A. (2012). On Domain Names and Trademarks. Journal of Internet Law, Aspen Publishers, 15, (12), 29-36.

Rački Marinković, A. i Dunković, D. (2018). The effects of product counterfeiting. U: Trade in a Context of Safety, Security, Privacy and Loyalty. Ur. Renko, S. i Knežević, B. Cambridge Scholar Publishing, 111-134

Rački Marinković, A. Zaštita poslovnih tajni kao oblika intelektualnog vlasništva. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40, (2), 765-797.

Rački Marinković, A. (2022). Civil Enforcement of Geographical Indications in Europe. Journal of Intellectual Property Law and Practice, Oxford University Press, 17, 65-70.