hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

dr. sc. Mario Silić

dr. sc. Mario Silić

Životopis

Ima više od 20 godina radnog iskustva na raznim višim rukovodećim pozicijama. Radio je za nekoliko međunarodnih korporacija poput Epson-a, Hewlett Packard, Western Union, itd.

Magistrirao je računalne znanosti na Sveučilištu Lyon I u Francuskoj 1999., a poslijediplomski studij Računalne mreže i telekomunikacije 2001. na istom sveučilištu. Također drži MBA. Doktorirao je 2015. godine. na Sveučilištu St Gallen, Švicarska. Njegova istraživačka motivacija usredotočena je na područja informacijske sigurnosti, softvera otvorenog koda i mobilnih uređaja.

Na VSS-u predaje kolegij informatika.

 

IZDVOJENA ZNANSTVENA/STRUČNA DJELA:

Silić, M., Lowry, P.B. (2020). Using design-science based gamification to improve organizational security training and compliance. Journal of management information systems, 37, 1, 129-161.

Silić, M. (2019). Critical impact of organizational and individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context. Computers & Security, 80, 108-119.

Silić, M., Silić, D. (2014). Humanosecuritus: Information Security is 90% about people. Book. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Silić, M., Back, A. (2014). Information security: Critical review and future directions for research. Information Management & Computer Security.

Silić, M., Back, A. (2013). Information security and open source dual use security software: trust paradox. International Conference on Open Source Systems, 194-206.