hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

dr. sc. Mirsada Ćehić

dr. sc. Mirsada Ćehić

Životopis

Dr. sc. Mirsada Ćehić je doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu u domeni prirodnih znanosti, polje kemija. Naslov doktorske disertacije je “Eksperimentalno i računalno istraživanje novih konjugata gvanidina s različitim fluoroforima kao liganada humane dipeptidil-peptidaze III”, pri čemu su provedene In vitro i In silico studije izrađene na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

Tijekom doktorskog studija sudjelovala je u izvođenju nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, te je kroz istraživanja u sklopu izrade doktorske disertacije sudjelovala na dva istraživačka HrZZ projekta na Institutu Ruđer Bošković: HRZZ-IP-2018-01-2936 – Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka i HRZZ-IP-2018-01-5475 – Višekromoforne probe za prepoznavanje pojedinih struktura DNA, RNA i proteina.

Kao postdoktorski istraživač bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković u sklopu HrZZ projekta: HRZZ-IP-2018-01-1754 – Identifikacija interaktoma paralognih proteina SSB u višestaničnom prokariotu, Streptomyces coelicolor, te je suradnik na HrZZ projektu: HRZZ-UIP-2020-02-4857 – Svjetlošću pogonjena funkcionalizacija nereaktivnih pozicija korištenjem oksidacijske aminacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživački rad je usmjeren na interdisciplinarno područje prirodnih znanosti.

MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA: 385013

PREGLED RECENTNIH ZNANSTVENIH PUBLIKACIJA:

Ćehić, Mirsada; Suć Sajko, Josipa; Karačić, Zrinka; Piotrowski, Patryciusz; Šmidlehner, Tamara; Jerić, Ivanka; Schmuck, Carsten; Piantanida, Ivo; Tomić, Sanja (2020). The guanidiniocarbonylpyrrole – fluorophore conjugates as theragnostic tools for DPP III monitoring and inhibition // Journal of biomolecular structure & dynamics, 38, 13; 3790-3800.

Brkljača, Zlatko; Ćehić, Mirsada; Portada, Tomislav; Butumović, Marija; Bakarić, Danijela; Crnolatac, Ivo (2022). Monitoring lipid phase transition temperatures using fluorescent probes and temperature-dependent fluorescence spectroscopy // Dyes and pigments, 206, 110621, 10.

Karačić, Zrinka; Šupljika, Filip; Tomić, Antonija; Brkljačić, Lidija; Tomašić Paić, Ana; Ćehić, Mirsada; Tomić, Sanja (2022). Neuropeptides, substrates and inhibitors of human dipeptidyl peptidase III, experimental and computational study — A new substrate identified // International journal of biological macromolecules, 220, 1390-1401.

Ćehić, Mirsada; Brkljača, Zlatko; Filić, Želimira; Crnolatac, Ivo; Vujaklija, Dušica; Bakarić, Danijela (2023). (Un)coupling the factors contributing to the interfacial activation of Streptomyces rimosus lipase: computational and spectrophotometric study // Journal of dispersion science and technology.