hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Gost predavač prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Gost predavač prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Prof. dr. sc. Mirko Bilandžić doktor je političkih znanosti, područje međunarodnih odnosa, a pri Visokoj školi za sigurnost kao gostujući predavač sudjeluje na kolegijima “Uvod u studije sigurnosti”, “Društvo i rizici” te “Zaštita od terorizma”. Redoviti je profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj dvaju kolegija: „Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti“ i „Terorizam i društvo“, čime je na akademsku razinu u Republici Hrvatskoj uveo studije terorizma. Suautor je programa poslijediplomskoga specijalističkog studija „Upravljanje krizama“ na Sveučilištu u Zagrebu (voditelj od 2011. godine). Predaje i na međunarodnoj Ratnoj školi Ministarstva obrane Republike Hrvatske te na sveučilišnome Vojnom studiju Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj modula za vojnoobavještajnu specijalizaciju. Od 2008. godine glavni je i odgovorni urednik znanstveno-stručnoga časopisa za interdisciplinarna istraživanja rata i mira „Polemos“, a od 2012. godine član je Uredničkoga odbora znanstvenoga časopisa „Security Dialogues“, koji izdaje Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Sjeverna Makedonija. 

U razdoblju 2015./2016. bio je direktor sigurnosti Europskih sveučilišnih igara Zagreb – Rijeka 2016., najmasovnijega multisportskog natjecanja održanog u Republici Hrvatskoj. Kao rezultat znanstveno-istraživačkoga rada objavio je deset knjiga, brojna znanstvena i stručna djela. Područja osobitoga znanstvenog interesa su niz područja iz okvira prvenstveno sociološke znanosti i političkih znanosti: nacionalna sigurnost, međunarodna sigurnost, socijetalna sigurnost, regionalne studije, terorizam, protuterorizam, obavještajna tematika, komparativni sustavi nacionalne sigurnosti te business intelligence (poslovno-obavještajno djelovanje). Njegove važnije knjige su: „Diplomacija i obavještajna aktivnost“ (1998.), „Sjeverna Irska između rata i mira“ (2005.), „Osnove nacionalne sigurnosti“ (2005., suautor), „Poslovnoobavještajno djelovanje: Business intelligence u praksi“ (2008.), „Sjeme zla: uvod u studije terorizma“ (2014.), „Nacionalna sigurnost: Prognoziranje ugroza“ (2019.) te “Sport i nacionalna sigurnost” (2019.).