hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVA

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.

Marijana Leontić

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing., smjer Kemijsko-tehnološki procesi. Završen program
dopunskog pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. Stručnjak zaštite na radu, stručnjak zaštite okoliša, te stručnjak za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stablinih sustava zaštite od požara. Osposobljenost iz područja osnovnih andragoških znanja. Više od 20 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša kao viši stručni suradnik, te voditelj ispitnog akreditiranog laboratorija za područje imisija i emisija. Osposobljena kao interni auditor sustava
upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN 17 025. Preko 5 godine radnog iskustva na poslovima organizacije i vođenju poslova zaštite okoliša. Autor je većeg broja stručnih radova iz područja zaštite
na radu, te koautor znanstvenog rada u sklopu provedbe Interreg programa.

Pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje kolegije Sustavi upravljanja kvalitetom te Normativi i osiguranje kvalitete.