hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing.

Marijana Leontić

Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing., smjer Kemijsko-tehnološki procesi. Završen program
dopunskog pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja. Stručnjak zaštite na radu, stručnjak zaštite okoliša, te stručnjak za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stablinih sustava zaštite od požara. Osposobljenost iz područja osnovnih andragoških znanja. Više od 20 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša kao viši stručni suradnik, te voditelj ispitnog akreditiranog laboratorija za područje imisija i emisija. Osposobljena kao interni auditor sustava
upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN 17 025. Preko 5 godine radnog iskustva na poslovima organizacije i vođenju poslova zaštite okoliša. Autor je većeg broja stručnih radova iz područja zaštite
na radu, te koautor znanstvenog rada u sklopu provedbe Interreg programa.

Pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje kolegije Sustavi upravljanja kvalitetom te Normativi i osiguranje kvalitete.