hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

Martina Ikić, dr. med.

Martina Ikić, dr. med.

Životopis

Martina Ikić, dr.med. diplomirala je 2015. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pripravnički staž je odradila u KBC Sestre milosrdnice. Od 2016. godine je radila kao liječnica u turističkoj ambulanti Krk i u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko- zagorske županije gdje je bila i voditelj ispostave Krapina do 2020. godine. U isto vrijeme je radila i kao vanjski suradnik u Zavodu za hitnu medicinu Ličko- senjske županije. Od 2020. godine zaposlena kao asistent na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta Zagreb.