hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

mr. sig. Dario Gauš

mr. sig. Dario Gauš

Dario Gauš rođen je 1975. godine. Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Obavljao je poslove vatrogasca i vozača vatrogasnog vozila do 2002. godine kada je unaprijeđen u voditelja smjene. Godine 2004. unaprijeđen je u pomoćnika zapovjednika postrojbe za operativno tehničke poslove. Od 2008. godine do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika JVP Grada Rijeke. Od 2001. – 2017. također je obavljao i dužnosti zapovjednika DVD-a “Klana”. Godine 2017. preuzima dužnosti predsjednika iste dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Iza sebe ima niz zapovijedanja na vatrogasnim intervencijama kao i rukovođenja složenijim vatrogasnim intervencijama pri strukturnim požarima, požarima otvorenog prostora, kemijskim akcidentima kao i tehničkim spašavanjima.

 

Na VŠS Zagreb 2002. godine stječe zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti – smjer zaštita od požara, a 2004. završava i smjer zaštite na radu. Od 2006. godine ima zvanje magistra sigurnosti.

 

Na VŠS Zagreb predstojnik je katedre za zaštitu od požara i predavač. Na Vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice predaje Vatrogasnu taktiku. Kao vatrogasni instruktor aktivno je uključen u osposobljavanja vatrogasaca, ne samo na županijskoj razini, već i na državnoj i međunarodnoj. U tom smislu uključen je i organizira osposobljavanja iz područja gašenja požara u zatvorenom prostoru te spašavanja iz dubina i visina kako za profesionalne, tako i za dobrovoljne vatrogasce. Aktivni je član Međunarodne radionice vatrogasnih instruktora (IFIW-International Fire Instructors Workshop).

 

Autor je i više objavljenih stručnih radova i članaka, a kao koautor potpisuje i Priručnik za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca te je autor monografije DVD-a „Klana“.

 

Kako je JVP Grada Rijeke prva hrvatska vatrogasna postrojba koja je u Hrvatsku dovela sustav za dobivanje komprimirane pjene za gašenje – CAFS (Compressed Air Foam System), bio je jedan od začetnika implementacije ovog sustava u operativnu upotrebu u hrvatskim vatrogasnim postrojbama čemu je pridonesao i sa dva stručna rada na ovu temu.

 

Sudjeluje i u aktivnostima Mehanizma civilne zaštite EU kroz koji je uspješno završio nekoliko osposobljavanja iz područja kriznog menadžmenta.

Pri Veleučilištu studija sigurnosti predaje na kolegijima iz domene Zaštite od požara.