hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Poziv na 17. stručni skup vatrogasaca u Opatiji 13. i 14. travnja

U suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, uz potporu Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice grada Opatije 13. i 14. travnja 2023. godine u Opatiji će se održati prestižan 17. stručni skup vatrogasaca.

Radi se o događaju koji okuplja i spaja dobrovoljne i profesionalne vatrogasce, proizvođače i distributere vatrogasne opreme, stručnjake iz protupožarnog inženjeringa, stručnjake zaštite na radu i sve ostale stručnjake za sigurnost i zaštitu od požara.

Na skupu će sa sudjelovati i predavači VSS-a Dario Gauš, mr. sig., zamjenik zapovjednika JVP Grada Rijeke te predavač kolegija na smjeru Zaštita od požara, na temu ‘Situacijska svjesnost’ te Mladen Vinković, dipl. ing., načelnik Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, te zapovjednik hrvatskim timom koji su pomagali u operacijama spašavanja u Turskoj nakon potresa. Svoje radove će predstaviti student smjera Zaštita od požara Igor Cepetić na temu ‘Požari električnih vozila’ te alumni VSS-a Daniel Jančić na temu ‘Protupožarna zaštita na platformama za bušenje morskog dna i crpljenje ugljikovodika iz podmorja’.

U nastavku donosimo sažetke radova:

Sažetak rada ‘Požari električnih vozila’, autor: Igor Cepetić

Početkom 21. stoljeća počeo je nagli razvoj električnih vozila što predstavlja nove vrste izazova  za vatrogasce. Intervencije gašenja električnih vozila su vrlo specifične intervencije koje zahtijevaju nove taktičke pristupe kao i velike količine sredstava za gašenje, te predstavljaju opasnosti za okoliš i sigurnost vatrogasaca. Komponenta električnog automobila koja predstavalja najveći izazov u vatrogastvu su baterije. Gašenje požara baterija uključuje dugoročno hlađenje velikim količinama vode i vatrogasci imaju ograničena iskustva s gašenjem istih. Razvoj sustava gašenja električnih vozila fokusira se na čim efikasnije gašenje uz upotrebu minimalne količine vode i minimalno utrošenog vremena na gašenje, pa tako proizvođači vatrogasne opreme nude razne modele gašenja električnih vozila. Obzirom na različite modele gašenja, izbor taktičkog pristupa gašenju treba prilagoditi situaciji kao i opremi koju postrojba posjeduje. Gašenje požara električnih vozila treba promatrati kao cjelokupni koncept pristupa problemu. U narednim godinama možemo očekivati razvoj sustava baterija usmjerenog većoj autonomiji vozila, a njihov razvoj treba pratiti i razvoj sustava gašenja i redovna obuka vatrogasca kako bi što kvalitetnije mogli djelovati.

Sažetak rada ‘Protupožarna zaštita na platformama za bušenje morskog dna i crpljenje ugljikovodika iz podmorja’, autor: Daniel Jančić

U ovom radu je opisan proces protupožarne zaštite na platformama za bušenje i crpljenje ugljikovodika iz podmorja. Cilj rada je prikazati složen i zahtjevan sustav protupožarne zaštite, od opisa mogućih  uzroka nastanka požara do prikaza uređaja za otkrivanje i dojavu požara, sredstava za gašenje požara, ugrađenih sustava za gašenje požara te preventivnih mjera nadzora na platformama i osposobljenosti posade u slučaju požara.

Za realizaciju postavljenog cilja, zadaci su sljedeći.

  • Analizirati vrste i značanjke platformi te njihovu podjelu
  • Analizirati moguće uzroke požara na platformama
  • Analizirati mjere protupožarne zaštite na platformama
  • Analizirati međunarodne i nacionalne propise koji određuju sadržaj I uvjete protupožarne zaštite na platformama
  • Analizirati i prikazati aparate i sustave ( ugrađene i druge )za gašenje požara te za otkrivanje i dojavu požara na platformama
  • Analizirati i opisati mjere sigurnosti
  • Prikazati sadržaj vježbi protupožarne zaštite na platformama.

Sažetak rada ‘Situacijska svjesnost’, autor: Dario Gauš

Situacijska svjesnost je vještina jednako važna na svim razinama organizacijske strukture vatrogasne organizacije. Što je razina upravljanja viša, to je izazov u smislu posjedovanja ove vještine složeniji. Što je razina upravljanja viša izazov će se prelijevati na veći broj podređenih rukovoditelja koji će svatko u svom djelokrugu rada participirati u kreiranju situacijske svjesnosti više rangiranog zapovjednika. U tom smislu će i povjerenje odigrati značajnu ulogu u formiranju situacijske svjesnosti, a to je nešto što se ne gradi samo kroz neki događaj, već se gradi kroz godine izobrazbe, treninga, usavršavanja te naravno na vanrednim događajima koji zahtijevaju vatrogasni angažman.

Informacije o prijavama možete pronaći na linku.