hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Pravilnik o radu Centra za razvoj karijera i studentske prakse

Na temelju članka 26. st. 8., red. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj 06.03.2023. donijelo je:

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA RAZVOJ KARIJERA I STUDENTSKE PRAKSE VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI (VSS)

Članak 1.

Pravilnikom o radu Centra za razvoj karijera i studentske prakse Veleučilišta studija sigurnosti (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se uspostava sustava potpore cjeloživotnom usmjeravanju i razvoju karijere studenata kroz definiranje vizije, misije, ciljeva i aktivnosti za upotpunjavanje formalnih studijskih programa sigurnosti te pružanje studentima cjelovite podrške tijekom studija.

Članak 2.

Centar karijera i studentske prakse (dalje: Centar) kroz organizaciju stručnih radionica, edukativnih događaja i praksi, ali i kroz kontinuirano akademsko i profesionalno savjetovanje, potiče proaktivnost studenata i usavršavanje njihovih vještina i kompetencija.

Članak 3.

Vizija Centa je postati mjesto izvrsnosti za povezivanja studenata sigurnosti i poslodavaca, a u svrhu razvoja karijere u skladu s potrebama tržišta rada i održivog razvoja.

Članak 4.

Misija Centra je izgradnja partnerskih odnosa između studenata i subjekata u gospodarstvu, studenata i aluminija i studenata s nastavnim i nenastavnim osobljem. Također, misija Centra je i omogućiti studentima karijerni razvoj za uspjeh u profesionalnom i društvenom okruženju.

Članak 5.

Glavni cilj centra je kroz programe stručne prakse, tematske radionice i predavanja, studijske posjete, panele, tjedne karijera i brojna druga događanja osigurati podršku studentima u procesu cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanje i razvoja karijere.

Članak 6.

U svrhu postizanja glavnog cilja definirani su sljedeći podciljevi Centra:
• poboljšati znanja, vještine i kompetencije studenata za uključivanje na tržište rada i samostalnost rada u području sigurnosti,
• povećati konkurentnost studenata i njihovu zapošljivost po završetku studija,
• povezati (umrežavanje) studenata s poslovnom zajednicom,
• promovirati cjeloživotno učenje.

Članak 7.

Aktivnosti Centra, predstavljaju usluge koje Centar pruža studentima, grupiraju se u vrste kako slijedi:
• grupna savjetovanja/radionice,
• individualna savjetovanja,
• umrežavanje studenata, alumnija i poslodavaca,
• izrada publikacija,
• ostali oblici podrške studentima i zaposlenicima.

Članak 8

Grupno savjetovanje/radionice je vrsta aktivnosti koja ima sljedeće zadaće:
• karijerne radionice u suradnji s poslodavcima i strukovnim udruženjima,
• informiranje o tržištu rada i upoznavanje studenata s mogućnostima daljnjeg školovanja,
• radionice komunikacijskih i socijalnih vještina, izrade životopisa, zamolbe za posao, poslovne komunikacije, simulacije intervjua i slično,
• radionice na temu planiranja i razvijanja vještina upravljanja karijerom.

Članak 9.

Individualno savjetovanje je vrsta aktivnosti koja ima sljedeće zadaće:
• informiranje kandidata o studijskim programima i postupku upisa na visoko učilište,
• karijerno savjetovanje,
• podrška u komunikaciji s nastavnicima i nenastavnim osobljem,
• profesionalno usmjeravanje u području nastavka obrazovanja.

Članak 10.

Umrežavanje studenata, alumnija i poslodavaca je vrsta aktivnosti koja ima sljedeće zadaće:
• organizacija dana karijera, sajma poslova i slično,
• organizacija događaja (npr. tribine i okrugli stolovi) u svrhu povezivanja akademske i poslovne zajednice,
• organizacija i administracija stručne prakse,
• organizacija posjeta poduzećima,
• anketiranje diplomanata i praćenje zapošljivosti,
• uspostava baze i održavanje odnosa s alumnijima,
• informiranje ciljnih skupina o izlaznim kompetencijama studenata,
• pomoć studentima pri traženju posla.

Članak 11.

Izrada publikacija je vrsta aktivnosti koja ima sljedeće zadaće:
• koordiniranje izrade vodiča za brucoše i vodiča za maturante.

Članak 12.

Ostali oblici podrške studentima i zaposlenicima je vrsta aktivnosti koja ima sljedeće zadaće:
• organiziranje uvodnog tjedna za brucoše,
• podrška studentskim organizacijama (npr. Studentskom zboru i drugo),
• mentorstvo stručnog osposobljavanja novih djelatnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA