hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU PLAGIRANJA RADOVA


Na temelju članka 26. st. 8., red. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj 06.03.2023. donijelo je:

PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU PLAGIRANJA RADOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o sprječavanju plagiranja radova Veleučilišta studija sigurnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju pravila etičnosti i znanstvenog i stručnog integriteta u pisanju i objavljivanju radova Veleučilišta studija sigurnosti (u daljnjem tekstu: VSS).

Članak 2.

Svako doslovno preuzimanje, prepričavanje ili prevođenje drugih izvora (uključujući i prethodne vlastite radove) mora biti jasno označeno i popraćeno referencom izvora u skladu s prihvaćenim pravilima citiranja VSS.

Članak 3.

(1) Korištenje drugog dijela na način da se čitatelja navodi na zaključak da se radi o originalnom doprinosu autora, a koje se ne može pripisati previdu ili omašci (kao npr. predaja već predanog vlastitog ili tuđeg rada s promijenjenim naslovom, izostanak ili nepotpunost reference, izostanak navodnih znakova kod doslovnog preuzimanja i sl.) smatra se plagiranjem.
(2) U slučaju plagiranja radova nastavnici, suradnici, znanstvenici i administrativno osoblje te svi ostali zaposlenici VSS na određeno i neodređeno vrijeme stegovno će odgovarati sukladno odredbama važećeg Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika.
(3) U slučaju plagiranja radova studenti će odgovarati sukladno odredbama važećeg Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata.

Članak 4.

Kada preuzima ili prepričava izvor koji nije javno dostupan, autor kvalifikacijskog rada je dužan pribaviti pisanu dozvolu nositelja autorskog prava za korištenje izvora u svome radu i jednu kopiju izvora dati na uvid nastavniku ili povjerenstvu koje ocjenjuje njegov rad.

Članak 5.

Rad (pisani materijal) koji se predaje u svrhu ocjenjivanja u okviru studija na VSS, bez obzira da li je ispisan na papiru ili predan u elektroničkom obliku, smije sadržavati najviše 20%-25% materijala preuzetih doslovno iz drugih izvora, osim uz pisanu dozvolu nastavnika ili povjerenstva koje ocjenjuje rad. Drugi izvori uključuju i vlastite prethodne seminarske radove, prezentacije, projektnu dokumentaciju ili drugi pisani materijal koji je prethodno javno objavljen ili predan na VSS u svrhu ocjenjivanja.

Članak 6.

Pri određivanju autorstva rada moraju biti zadovoljeni sljedeći kriteriji:
● autor mora biti odgovoran za barem jedan dio rada,
● autor mora moći identificirati tko je odgovoran za druge dijelove i idealno bi morao biti siguran u sposobnosti i integritet koautora,
● autor mora dati doprinos osmišljavanju i dizajnu istraživanja i/ili analizi i interpretaciji podataka.

Članak 7.

Autor mora sudjelovati u pisanju teksta ili njegovoj kritičkoj reviziji, na način da je time stvoren intelektualni sadržaj, i biti suglasan s konačnom verzijom teksta za objavu.

Članak 8.

Ukoliko nastavnik uoči plagiranje u radnoj verziji teksta kvalifikacijskog ili drugog rada, uputit će autora na ova pravila. Autor ne može biti pozvan na disciplinsku odgovornost zbog sadržaja radne verzije teksta kvalifikacijskog ili drugog rada.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na djelovanje danom donošenja.

 

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA