hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Predavači i studenti VSS-a sudjelovali na skupu Svijetla budućnost

U Zagrebu je 26. siječnja 2023. godine u Kongresnom centru ‘Antunović’ održan skup Svijetla budućnost koji je obuhvatio 4. konferenciju o novim tehnologijama, robotizaciji i automatizaciji u industriji i zgradarstvu HRVATSKA 4.0 te 8. konferenciju o energetski učinkovitoj rasvjeti, pametnim domovima, zgradama i gradovima. Na skupu su sa svojim radovima sudjelovali predavači VSS-a dr.sc. Sarajko Baksa, prof. v. š. i Ines Baksa, pred. zajedno sa studentima Danijelom Kezićem i Robertom Bekešom.

U nastavku su navedeni nazivi predstavljenih radova:

  1. Baksa, S., Baksa, I. i Kezić, D. (2023): Računalni monitoring proizvodne linije pametne tvornice industrije 4.0
  2. Baksa, S., Baksa, I. i Kezić, D. (2023): Industrija 4.0 i sustav robotske detekcije na primjeru računalnog vida
  3. Baksa, S., Baksa, I. I Bekeš, R. (2023): Utjecaj razine osvjetljenja i temperature boje svjetla na rad čovjeka unutar uredskog prostora

Leave a Reply